„Hlavním důvodem zrušení je převažující výskyt kulturních lučních a lesních společenstev. Ta omezují možnost výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů," vysvětlila mluvčí olomouckého hejtmanství Kamila Navrátilová. Zároveň dodala, že krajští radní před hlasováním probrali situaci s majiteli pozemků i s obcemi, které poblíž lokality leží.

Podle přírodovědného průzkumu je v lokalitě větší populace upolínu nejvyššího, který je v širším okolí relativně běžným druhem, a v tůních v jižní části rezervace pak několik jedinců čolka obecného a čolka horského. Ke zlepšení stavu území by mohla pomoct revitalizace, ta by však byla velmi nákladná.

„Nechávali jsme si zpracovat odborný podklad a jednou z variant byla i revitalizace území. Toto opatření by však bylo finančně nákladné a navíc není jisté, zda by při stávajícím potenciálu území přineslo očekávaný výsledek," vysvětlila Renata Honzáková z krajského Oddělení ochrany přírody Odboru životního prostřední a zemědělství.

Památkou už není ani lokalita u Bukové

O dvě přírodní památky přišli lidé z regionu před dvěma roky. Ochranný statut ztratilo Prameniště Hamerského potoka U velké jedle u Bukové a přírodní památka Pod panským lesem u Malého Hradiska. Protože na území přírodních památek se již nevyskytovaly ohrožené druhy zvířat či rostlin, rozhodl kraj o jejich vyjmutí ze soustavy chráněných území Natura 2000.

Obě lokality byly vyhlášeny přírodními památkami v roce 1990. Důvodem ochrany Prameniště Hamerského potoka U velké jedle byl komplex pramenišť s porosty olše a vlhkomilného podrostu, u památky Pod Panským lesem to byla vlhká louka s hojným výskytem vytrvalé byliny s názvem upolín evropský.

Údolí Velké Hané bylo chráněno proto, že se vedle sebe zachovala torza vlhkomilné a suchomilné vegetace a území bylo významným útočištěm pro řadu živočišných druhů, které byly vytlačeny z oblasti scelených zemědělských pozemků. (ham)