„Opravdu se mi zdá, že už ten rachot není tak velký, ale my bydlíme v v Hamrech v údolí. U střelnice či přes kopec je to asi slyšet daleko víc,“ zmínila se Eva Zarivná z Hamer s tím, že armáda podle ní i dodržuje opatření, které v minulých letech slíbila.

„Třeba v letních měsících je nočních střeleb méně a vrtulníky už nenalétávají přes obec jako dřív,“ uvedla příklady.

Stěna za 75 milionů

A teď to vypadá, že se hluková zátěž bude snižovat i dál. Místním má totiž ještě více ulevit nová protihluková stěna, kterou chce armáda vybudovat.

„V rámci modernizace výcvikového zařízení Hamry je naplánovaná realizace protihlukové stěny v letech 2024-25 v plánované celkové výši 75 miliónů korun,“ uvedl na prosincovém setkání se zástupci Plumlova velitel 601. skupiny speciálních sil plukovník David Franta.

Vzájemné debaty o činnosti na střelnici se účastnil i plumlovský místostarosta Jiří Nezval.

„Cením si, že jednání probíhalo v solidním duchu a víceméně se ukázalo, že opatření odsouhlasená na jednáních předchozích Armáda ČR plní,“ uvedl Jiří Nezval.

Dřeviny usychají, ale armáda se nevzdává

Dalším prvkem, který má od hluku pomoci je výsadba dřevin na okraji střelnice. Tady v minulosti vojáci trochu narazili a to kvůli rozmarům počasí. Ovšem nevzdávají se a vysazují dál.

„V roce 2013 bylo vysazeno 617 stromků, avšak velká část z nich vysychá z důvodu vysokých teplot v důsledku nezvykle horkého období. Z toho důvodu bylo v rámci reklamace v roce 2015 opětovně vysazeno 238 stromků, v roce 2017 254 stromků a v roce 2018 383 stromků,“ vypočítal plukovník David Franta a dodal, že si stojí i za tím, že armáda plní i další přijaté závazky.

„Noční střelby jsou vždy ukončeny do 22 hodin, denní střelby před dnem pracovního klidu bývají ukončeny do 13 hodin a v letních měsících červen, červenec a srpen jsou noční střelby plánovány pouze 1x do měsíce,“ shrnul plukovník Franta.

Na vzájemném setkání zástupců armády a města Plumlova padla i otázka, zda by nebylo možné provádět střelby z kulometů na polozakryté střelnici.

„Praktická prohlídka zařízení střelnice ukázala, že vzhledem k rozptylu charakteristickému pro střelbu z kulometu by došlo dříve či později ke zničení instalovaného lapače střel,“ uvedl k tomuto bodu plukovník Franta.

Plocha střelnice se nezvětšuje

Dále se velitel Franta vyjádřil k provedenému vyčištění dopadové plochy střelnice od náletových dřevin a vyřčeným obavám ze zvětšování dopadové plochy: „V žádném případě se nejednalo o rozšiřování plochy střelnice kácením lesního porostu. Šlo výhradně o odstranění náletových dřevin a spadaných větví, ve kterých ulpívají střely. A to z důvodu zabránění kontaminace půdy.“

Nicméně, úkolem velitele Franty je podle jeho slov v první řadě zajistit připravenost jednotky k obraně České republiky, jejích spojenců a k naplňování spojeneckých závazků. Proto již nelze podle něj omezovat provoz na střelnici více, než je omezen v současnosti.

Na závěr k otázce dalšího omezování hluku na střelnici plukovník Franta uvedl, že dělá vše pro to, aby omezil hluk způsobovaný provozem tohoto zařízení.

„Pouze 20 procent výcviku jednotky se odehrává v tomto výcvikovém zařízení a zbylých 80 procent výcviku je uskutečňován jinde,“ shrnul velitel Franta.