„Naší ambulancí prošlo minulý rok celkem 74 lidí. Ve dvou případech jsme diagnostikovali maligní melanom, který potvrdilo i následné histologické vyšetření. U jednoho pacienta šlo o nádor v počátečním stadiu, u druhé pacientky jsme zjistili již pokročilé stadium nemoci,“ uvedla primářka dermatovenerologického oddělení Marcela Rozkošová s tím, že v prvním případě byl včasný chirurgický zákrok jedinou možností léčby.

Přestože melanom, jehož charakteristickým rysem je silná pigmentace, lidé většinou nepřehlédnou, jsou místa, kam si sami nevidí. Jiné nádorové formy nejsou tak typické a laik je může snadno přehlédnout. Návštěvu lékaře a případnou konzultaci by lidé neměli odkládat. Nejčastějším místem výskytu je u žen dolní končetina, u mužů trup.

„Nádor může vzniknout jak na kůži zcela zdravé, tak i na podkladě některých pigmentových znamének. Tato znaménka se vyskytují u každého člověka a mají mnoho podob. Liší se většinou počtem, dobou vzniku, tvarem nebo barvou. Většinou nejsou nebezpečná, ale při jakékoliv změně by mělo být samozřejmostí dermatoskopické vyšetření,“ upozornila primářka Rozkošná.

Zatímco při slunění jsou lidé již opatrnější, v soláriích to neplatí. Kumulovaná dávka ultrafialového záření se přitom podílí na degeneraci kůže i na potlačení imunitních schopností.