Nejdříve silnice, které využívají autobusy městské hromadné dopravy, hlavní tahy ve městě a frekventované chodníky, takový je plán zimní údržby silnic ve městě.

„Je zpracovaný tak, aby byly nejprve zprovozněny silnice, na kterých je vedena městská hromadná doprava, a to včetně hlavních tahů, které jsou ve správě města. Důležité jsou i úseky chodníků, kde je velká frekvence obyvatel, a některé zastávky MHD," vysvětlil náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Po zprovoznění těchto úseků se technické služby vrhnou na ostatní silnice, aleje, přechody pro chodce a ostrůvky.

„U chodníků vychází pořadí důležitosti z potřeb lidí tak, aby měli zabezpečený přístup k zastávkám autobusů, na vlakové či autobusové nádraží nebo k nemocnici," uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Kromě technických služeb A.S.A. TS Prostějov se budou na úklidu sněhu podílet i lidé vykonávající veřejně prospěšné práce.

„Bude se jednat především o chodníky u domů s pečovatelskou službou a u nemovitostí, které jsou v majetku města," řekl Jiří Pospíšil.

Minulá zima stála městkou kasu téměř dvakrát tolik, než radnice původně předpokládala. Na údržbu město vyčlenilo tři miliony korun, nakonec však náklady spolkly 5,6 milionů korun.

„Od ledna do dubna došlo ve třech případech ke kalamitním situacím, kdy během dvou dnů napadlo až dvacet centimetrů sněhu. Kvůli mimořádným klimatickým podmínkám jsme museli prodloužit termín zimní údržby do prvních dubnových dnů. Poslední zásah zimní údržby probíhal o velikonočním víkendu, kdy napadlo patnáct centimetrů těžkého sněhu," připomněl náměstek primátora. (ham)