„Půjde o děti, které budou chodit do námi zřizovaných základních škol," uvedla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

Podle jejích slov rodiče koupí dětem pouze aktovky, penály, přezůvky a cvičební úbor, základní pomůcky jako jsou pastelky, sešity, barvy další od nového roku zaplatí škola. Hned po zápisech do prvních tříd bude každá škola vědět, kolik peněz jí radnice poskytne.

„Rodiče o tom budeme samozřejmě informovat," uvedla Ivana Hemerková s tím, že ti tak nebudou muset zbytečně vynakládat další finanční prostředky na své prvňáčky.

„Myslím, že je to výborný nápad," řekla Lucie Koláčková z Prostějova. Její Alenka půjde to první třídy právě v roce 2017.

„Moc nám to pomůže, protože doma máme ještě další dítě, dvouletého Petříka, se kterým jsem zatím na mateřské dovolené," dodala maminka.

Podobný názor měla i její kamarádka Martina Vánová.

„Já sice ještě děti nemám, ale myslím si, že jednou budu za takovou pomoc vděčná. Není jednoduché být na mateřské a vypravovat k tomu do školy prvňáčka. Už jsem slyšela, že je to finančně hodně náročné," dodala.