„Podpoříme opravy kostelů Povýšení svatého Kříže a svatého Jana Nepomuckého, dále úpravy v Národním domě, v radniční budově a snad i v Muzeu Prostějovska,“ vyjmenoval prostějovský místostarosta Miroslav Pišťák.

Zmínil se, že na obnově uvedených památek, které nejsou v majetku města, se bude finančně podílet i jejich majitel. Podle Pišťákových slov se všichni vlastníci také pokusí získat peníze z fondu Ministerstva kultury České republiky.