„Půjde o lokality u škol, sportovišť, v centru města, v městských parcích, v biokoridoru Hloučela, u supermarketů a také u některých večerek,“ vyjmenovala prostějovská místostarostka Alena Rašková.

Podobně jako ostatní radní však příliš nevěří, že se jen díky vyhlášce podaří opilce s láhvemi vypudit z ulic.

„Takový člověk může být hlídkou vykázán jinam a tam popíjet dál,“ poznamenal k tomu například místostarosta Miroslav Pišťák.

MYSLÍTE SI, ŽE VYHLÁŠKA POMŮŽE? ZAHLASUJTE SI V ANKETĚ U ČLÁNKU

Vedení města by proto uvítalo, kdyby konzumaci alkoholu na veřejnosti řešila legislativa.

„Pak by bylo možné zakázat jej na celém území města.Nyní musíme určovat jednotlivá místa,“ komentovala to Rašková.

Ředitel prostějovských strážníků Jan Nagy přesto věří, že se nová vyhláška v praxi osvědčí.

„Skupinky lidí popíjejí bez zábran třeba u samoobsluhy Družba, kudy procházejí každý den školáci,“ zmínil se s tím, že za současné legislativy mohou policisté hodnotit takové chování za vzbuzování veřejného pohoršení, ale prokázat tento přestupek není snadné.

Alkohol jim budeme moci zabavit

„Díky nové vyhlášce budeme moci udílet blokové pokuty nebo řešit věc v rámci přestupkového řízení. V takovém případě pachatelům alkohol jako důkazní materiál zabavíme,“ konstatoval Nagy.

Jeho strážníkům přibude brzy i pravomoc ukončovat v nočních hodinách hlasité hudební produkce.

„Časový limit je stanoven na dvaadvacátou hodinu,“ upřesnil místostarosta Vlastimil Uchytil.

„O akcích, které budou končit později, budeme vědět a dohlídneme na ně,“ doplnil Jan Nagy.

Vedení města zpracovalo obě vyhlášky na základě stížností občanů. „Lidé si na opilství a hluk stěžovali opakovaně, a to především v letních měsících,“ vysvětlil starosta Jan Tesař.