„Terénní a sadové úpravy na jižní straně budou zahrnovat úpravu pro nevidomé a slabozraké s popisem rostlin a vyvýšenými záhony. V rozšířené části směrem k Jezdecké ulici vznikne růžová zahrada s výsadbou převážně růží a okrasných dřevin," přiblížila náměstkyně primátora Ivana Hemerková, s tím, že k nově osazeným plochám specialisté prodlouží zavlažovací systém

Botanická zahrada v Lidické ulici bude rozšířena o více než třetinu stávající plochy. Půjde o dnes nevyužívané pozemky směrem na jih a východ.

„V těchto prostorách provede vítěz tendru kultivace území s výsadbou veřejné zeleně, vybuduje zpevněné chodníky a cestičky navazujících na stávající síť," popsal další náměstek Zdeněk Fišer.

Finance a výběr zhotovitele

Na projekt získalo město dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Žádalo o ni opakovaně. Předpokládaná hodnota investice činí 5,8 milionu korun, dotace z fondu Evropské unie pokryjí 1 milion korun.

„Základním hodnotícím kritériem nabídky stavebních prací bude cena a dále délka záruky za jakost díla," přiblížil .Minimální doba záruky je stanovena na pět roků měsíců, maximální činí deset let," nastínil podmínky řízení Fišer.

Kdo byl Petr Albrecht?

Fandové botanické zahrady v Prostějově si v tomto roce připomenou 80. výročí od jejího založení. Jméno Petra Albrechta nese areál v Lidické ulici od loňského roku.

Albrecht svůj život zasvětil ochraně přírody. Již za komunismu, kdy měla být botanická zahrada zlikvidována kvůli připojení pozemku k sousedním armádním kasárnám, několik let bojoval za její udržení. Z pozice člena zastupitelstva a předsedy komise životního prostředí, jímž byl od roku 1998, usiloval o její rozvoj a rozšíření. Krátce po svých čtyřicátinách se 11. listopadu 2001 stal obětí dopravní nehody. Zahynul společně se svojí ženou Magdou a starším synem Janem.