„Rada města Prostějova po projednání nesouhlasí s rekonstrukcí polní cesty odbočující ze silnice mezi Domamyslicemi a Seloutkami. Nejedná se totiž o prioritu města Prostějova,“ shrnula postoj města jeho mluvčí Jana Gáborová.

Chataře ze Záhoří postoj města mrzí.

„Je to špatné rozhodnutí,“ vyjádřil se třeba Radek Berka.

„Řidiči technických služeb se k nám jen s obtížemi dostávají s kontejnerem na odpad a rozbitá cesta je nebezpečná pro stovky cyklistů, kteří tudy jezdí do přírody,“ říká.

Mezi chataři jsou i starší lidé.

„Kdyby se jim něco stalo, tak se může stát, že se k nim nedostane pomoc. A stejné by to bylo, kdyby hořelo,“ zamyslel se Berka. Podle jeho názoru měla radnice před posvěcením staveb marketů v Plumlovské ulici přimět investora, aby škody po dokončení navážky odstranil.

Rozbitá cesta odrovnává jedno auto za druhým

Důvod k nespokojenosti má i chatařka Emilie Erlová:

„Na té cestě jsme už zničili jedno auto. Zlomila se na něm náprava a nezbylo nám nic jiného, než si koupit jiné.“

Prostějovský starosta Jan Tesař přitom ještě v únoru letošního roku sliboval, že město chatařům cestu plnou výmolů a kamenů opraví.

„Pokud to z důvodů vlastnických vztahů či technických příčin nepůjde, pak necháme upravit takzvanou hřebenovou cestu,“ prohlásil tehdy s tím, že po hřebenové cestě se lze k chatám na Záhoří dostat také, ovšem ze strany od Mostkovic.

O této variantě prý jednal s mostkovickým starostou Janem Dočkalem. Protože Jan Tesař pobýval včera v zahraničí, obrátil se Prostějovský deník pro komentář na starostu Mostkovic.

„Opravovat některou z těchto cest by byl před bagrováním dna plumlovské přehrady a Podhradského rybníka, k němuž má dojít příští rok, nesmysl. Po obou komunikacích budou totiž jezdit nákladní automobily na pole na Záhoří s korbami plnými sedimentů. A po dokončení navážky po nich zůstanou nejspíš půl metru hluboké koleje,“ reagoval starosta Jan Dočkal.

Navežené bahno z přehrady může způsobit problémy

Upozornil přitom, že řada usedlíků z okolí přehrady si vyvážení bahna na Záhoří nepřeje.

„Podívejte se, jak je tam svažitý terén a uvědomte si, kolik v poslední době přichází přívalových dešťů. Lidé se zkrátka bojí, že se bahno povalí na cesty, do zahrad a nakonec steče zpátky do přehrady,“ řekl.

Ředitel správy Povodí Moravy Antonín Tůma ubezpečil, že bahno stavbaři uloží tak, aby k jeho splavování nedocházelo. „Eroze hrozí jedině na prudkých svazích a při maximálních srážkových úhrnech,“ poznamenal k tomu.