„K vyřízení máme kolem deseti tisíc přestupků, neboť i když byly k radarům značky, počet přestupků v letošním roce nijak dramaticky neklesl,“ informovala vedoucí oddělení přestupků odboru občanských záležitostí prostějovského městského úřadu Dagmar Nováková.

Zkolaboval software

V únoru chybělo úředníkům vyřešit přes šestnáct tisíc přestupků. Ke zpoždění ve vyřizování agendy přispělo i zkolabování softwaru, který v loňském roce nezvládl jejich velké množství.

„Několika měsíční zpoždění je pro mě velmi nepříjemné. Dostal jsem totiž předvolání a mám vysvětlit překročení rychlosti v Prostějově. Kdo si má pamatovat, kde v ten den právě byl,“ poznamenal Michal z Olomouce.

Prostějovem projížděl letos na jaře a jeho rychlou jízdu zaznamenal jeden z radarů.

Na přestupkovém pracují dva noví úředníci

Od dubna pracují na přestupkovém oddělení dva noví úředníci, které platí společnost Czech Radar. Od té má stacionární radary Prostějov v pronájmu.

„Protože nechceme zatěžovat městský rozpočet, zavázali jsme se ve smlouvě refundovat veškeré náklady na mzdu pracovníků, které město bude muset přijmout navíc, a to formou slevy z ceny,“ vysvětlila tisková mluvčí společnosti Czech Radar Anna Němcová.

„Nový úředníci byli nezbytní, neboť agenda přestupků zjištěných stacionárními radary je nová a obrovská, tudíž v předcházejícím stavu zaměstnanců by to nebylo možné zvládnout,“ doplnila Nováková z oddělení přestupků.

Odpovědnost za přestupek zaniká po jednom roce

Každý týden městská policie předá přestupkovému oddělení městského úřadu soupis aut, která zaznamenaly radary. Úředníci podle SPZ dohledají v registru řidičů, komu auto patří.

„Ten je vyzván k podání vysvětlení,“ popsala vedoucí oddělení přestupků odboru občanských záležitostí prostějovského městského úřadu Dagmar Nováková.

Pachateli přestupku pak úředníci udělí pachateli pokutu v příkazním řízení. Odpovědnost za přestupek zaniká uplynutím jednoho roku.

„Pokud by byl řidič vyzván k podání vysvětlení po uplynutí této lhůty, nemusí na takovou výzvu reflektovat. Je však málo pravděpodobné, že by k něčemu takovému došlo,“ vysvětlila Dagmar Nováková.