Charismatická dáma v tom má jasno, kolem uprchlíků je podle ní zbytečný humbuk a uměle vytvořená panika. „Jen málokdo si dovede představit tu otřesnou situaci, kdy se člověk ocitne bez prostředků v cizí zemi," říká Ivana Krejčí, duchovní československé husitské církve.

Jak se staví Vaše církev k papežovu vyjádření o nutnosti přijmout uprchlíky?

Ačkoliv papež František není nejvyšší představený naší církve, ztotožňujeme se s ním v mnoha věcech a pomoc uprchlíkům mezi ně rozhodně patří. Jsme křesťané a trápí nás utrpení druhých. Měli bychom si především uvědomit, na jakých hodnotách je postavena naše společnost a vůbec celá Evropa. Pomoc bližnímu je přeci jedno ze základních pravidel, nejen náboženských, ale i morálních. Lidé, kteří k nám přicházejí, jsou vyděšení, přišli o všechno a jsou konfrontováni s naprosto odlišnou kulturou. Mají hlad, potřebují základní zázemí pro ubytování a my před nimi ze strachu zavíráme dveře.

Z čeho si myslíte, že pramení ten strach?

Jednoznačně z médií a mediální manipulace. Lidé baží po senzaci a média po sledovanosti, proto často přibarvují skutečnost a vyvolávají tak paniku. Strach z nově příchozích, které neznáme a média je vylíčila v těch nejhorších barvách, v nás vyvolávají vlny negativismu, které vysíláme až za hranice našeho státu. Proto i sami uprchlíci k nám nechtějí. Česká republika působí díky tomuto přístupu jako stát pohanů s nízkými hodnotami.

Jak reagujete na argumenty, že se nejedná o válečné uprchlíky, ale o ekonomické imigranty s drahými mobilními telefony a plnými peněženkami?

Představte si, že ze dne na den musíte opustit svůj domov. Máte jen omezený prostor pro zavazadla, takže s sebou vezmete ty nejcennější věci, které máte. Mobilní telefon, šperky po babičce i drahé oblečení, to všechno by mohli v případě nutnosti vyměnit za jídlo nebo nocleh.

Dovedete si představit integraci Islámu do naší společnosti?

U nás má své místo křesťanství. Nechtěla bych se dožít doby, kdy bychom museli přijmout pravidla cizí víry i kultury. Ale odmítám všechny předpojaté projevy nesnášenlivosti, které jsou v rozporu s naší vírou.

Jaké kroky v souvislosti s uprchlíky podniká Vaše církev?

Především se snažíme uklidnit věřící ze zbytečné paniky. Samozřejmě jsme si vědomi, že lidem, kteří opouštějí své země před válkou a násilím, by bylo nejlépe tam, kde se narodili, a proto jsme ochotni být maximálně nápomocni s jejich návratem zpět. Do té doby budeme společně pomáhat strádajícím lidem dobré vůle, protože nikdy nevíme, kdy se ocitneme na jejich straně.