„Často jsem slýchala tlumivé rány, které vycházely z místa, kde je protihluková stěna. Ze začátku jsem si myslela, že na ni děti něco hází. Když jsem šla před časem okolo a podívala jsem se na zem, leželo tam několik mrtvých ptáků. Došlo mi, že slýchávám narážení těch nebohých tvorů,“ řekla Jana Skopalová, která bydlí v jednom z bytů v Anglické ulici přímo u protihlukové stěny. Podle Evy Zatloukalové z prostějovského Ekocentra Iris ptáci do stěny narážejí, protože ji nevidí.

„Podobný případ jsme řešili před časem na sídlišti Hloučela, kde je několikametrová protihluková stěna. Po jejím zhotovení do ní naráželi ptáci, přestože na ní byly namalované siluety havranů. Ti ale stejně jako v tomto případě nezabrali, a proto jsme na stěnu domalovali dravce, což bude zřejmě nutné i v tomto případě,“ sdělila Zatloukalová.

Podněty na protihlukovou stěnu zaznamenalo i vedení odboru životního prostředí prostějovského městského úřadu. „Budeme to řešit. Protihluková stěna je ještě v záruce, takže siluety dravců na odlákání ptáků tam doplní zřejmě firma, která ji stavěla,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově Martina Cetkovská.