První značky Morseovy abecedy se však ozvaly v Prostějově už daleko dříve. „V roce 1862 byl ve městě zřízen samostatný státní telegrafní úřad, který měl tři pobočné stanice v Nezamyslicích, Konici a Jevíčku,“ popsal počátky moderního spojení Prostějova se světem historik Miroslav Polišenský. Telegrafní úřad sídlil v jednom ze starých domů poblíž zámku. Ta však stále rostoucímu provozu nevyhovovala. Proto se telegraf přestěhoval do budovy nové pošty z roku 1897, která slouží dosud. Starý dům byl brzy po přestěhování stržen.

Telefon se dostal do Prostějova čtvrt století po telegrafu. „V říjnu roku 1887 byl veřejnosti předváděn telefonní přístroj na zkoušku v sále hostince Beseda na dnešním Žižkově náměstí,“ uvedl Polišenský.

Pravidelný telefonní provoz začal o čtyři roky později a první telefonní seznam měl pouhé tři položky. Obecní dům, nemocnici a cihelnu. V nové poště zřídil úřad také telefonní ústřednu. Přes ni telefonovalo už sedmadvacet účastníků. Ti si mohli od šestnáctého října roku 1898 zavolat i meziměstsky.

Poštmistr Sigmund Weminko

Prostějovská historie poštovního spojení je však mnohem starší.

„První doklad o existenci pošty v našem městě přináší Zpráva o vyúčtování poštovní služby v markrabství moravském z Olomouce do Vídně od prvního ledna roku 1623 do konce roku 1626. Podle ní obsluhoval poštu Sigmund Weminko se dvěma koňmi,“ citoval svědectví dávného dokumentu Miroslav Polišenský. Poštmistr Weminko dostával za každého koně osm zlatých měsíčně.

Weminko však zřejmě nebyl prvním prostějovským poštmistrem. Poštovní trať přes Prostějov vedla asi už za vlády Rudolfa II.

Kde stál první poštovní úřad, nelze s určitostí říci. V osmnáctém století byl na náměstí, nedaleko dnešní „hlavní trafiky“. Ještě dnes připomíná jeho existenci kamenná plastika dvouhlavého orla se zlatou trubkou.

V devatenáctém století se úřad přestěhoval do dnešní Wolkerovy ulice a stával v místě proluky u strojnické školy. Dům však už koncem třicátých let přestal vyhovovat narůstajícímu provozu a tak tehdejší poštmistr Vilém Gustas postavil na opačném konci ulice roku 1836 na svou dobu velmi moderní budovu. Dům v sousedství dnešní hasičské stanice sloužil svému účelu až do roku 1897, kdy se úřad přestěhoval na Poděbradovo náměstí. Ve staré poštovně dnes sídlí realitní kancelář. (pam)

Prostějovský deník|Propagujte i svojí stránku