Finanční hotovost pro rodiče, kytka pro maminku a hračka pro první prostějovské miminko. To byly dárky, které doposud předávalo vedení města Prostějova u příležitosti narození prvního občánka města.

Tradice zůstane zachována a bude obohacena o příjemnou změnu, kterou bude navýšení částky pro rodiče dítka.

„Konkrétně se bude navyšovat finanční dar pro prvního občánka města Prostějova, který se narodí na území města Prostějova jako první v pořadí od 1. 1. aktuálního roku matce s trvalým pobytem v Prostějově. První občánek tak od města získá částku deset tisíc korun,“ uvedl primátor města František Jura.

Od roku 2013 dostával první občánek města finanční dar ve výši dvou tisíc korun. Vzhledem k tomu, že tato částka nebyla dlouhou dobu navyšována, přišli radní s navýšením.