Podle databáze, která hodnotí školy podle toho, jak dopadli jejich studenti u maturitních zkoušek, jsou nejlepšími školami v Prostějově gymnázia.

„Je to výsledek dlouhodobé a systematické práce. Při práci je důležitá kooperace tří složek, a to rodičů, školy a dítěte," řekl Jaroslav Fidrmuc, ředitel Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy, které z hodnocení vyšlo nejlépe.

„Výsledek srovnání škol není žádným překvapením, protože gymnázia jsou obecně lepší než odborné školy. Pro nás by bylo špatnou vizitkou, kdyby tomu bylo jinak," míní Petr Janeček z Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, které v žebříčku obsadilo stříbrnou pozici.

Hned za gymnázii skončila na čtvrtém místě soukromá Střední odborná škola podnikání a obchodu.

„Jsme rádi, že se naše škola umístila za gymnázii a že je první z odborných škol. Je to pro nás zpětná vazba, že maturanty dobře připravujeme, a zároveň vyvrácení mínění, že soukromé školy nabízí studentům nižší úroveň vzdělání," řekl ředitel školy Václav Křupka.

Průzkum je jen špičkou ledovce

Databáze řadí školy podle výsledků studentů u státních maturit, procentuální výsledek však nemusí být zcela jednoznačný.

„Je třeba brát v potaz také úroveň obtížnosti dané zkoušky. Úspěšnost dosažené ve vyšší a nižší úrovni totiž není souměřitelná. Školy, kde si těžší verzi zvolilo více žáků, proto mohou dosahovat zdánlivě horších výsledků než školy, kde si tuto možnost zvolili třeba jen dva maturanti," vysvětlují na stránkách autoři srovnávací testu.

Žáci devátých tříd mají ještě pár dní na podání přihlášky na střední školu. Může je srovnávací test při výběru školy ovlivnit? Ředitelé prostějovských škol nejsou zajedno.

„Myslím si, že děti i rodiče může tento průzkum ovlivnit," míní Václav Křupka.

„Průzkum je jen špičkou ledovce. Pokud dítě ví, čeho chce v životě dosáhnout, tak ho výsledek srovnání neovlivní," řekl Jaroslav Fidrmuc.

Podobně to vidí i Petr Janeček.

„Dlouhodobě deklarujeme na burzách škol i dnech otevřených dveří, že jsme zaměřeni na přírodní vědy. Naši školu tedy navštěvují většinou studenti, kteří se těchto předmětů nebojí," míní zástupce ředitele na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova.