„Cílem je zjistit, do jaké míry lidé využívají jednu jízdenku k cestování různými dopravními prostředky. Tazatelé se tak mohou cestujících ptát, jestli přestupují na městskou hromadnou dopravu a zda mají informace o různých typech jízdenek," vysvětlil Jaroslav Tomík, ředitel organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Zároveň dodal, že sčítači požádají cestující o jízdenku a zodpovězení otázek v úseku mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané.