Vlak navštívil už spoustu měst v naší republice a chystá se ještě dál. Pravidelně jezdí do Německa, Polska i na Slovensko.

Jedinečný projekt REVOLUTION TRAIN seznamuje návštěvníky s negativy užívání drog, ukazuje, kam až může závislý člověk zajít. Interaktivní program varuje především mladé lidi před užíváním návykových látek, ať už se jedná o měkké či tvrdé drogy.

V Prostějově se protidrogový vlak objevil již potřetí. Dopolední program byl určen žákům základních škol, odpoledne byly pak dveře vlaku otevřeny veřejnosti.

„Jen tady v Prostějově se nám nahlásilo přes tři sta padesát dětí, asi osmnáct dětských skupin,“ chválil si autor projektu Pavel Tůma.

Právě díky němu REVOLUTION TRAIN vznikl. Jelikož se s užíváním drog setkal ve svém blízkém okolí, chtěl vytvořit něco, co by syrově a bez okolků ukázalo, jak jednoduše může člověk překročit své hranice.

„Zdálo se mi, že ve společnosti chybí vzdělání ohledně rizik, která se pojí s užíváním návykových látek. Trvalo nám deset let, než tento projekt vznikl. Této problematice se věnujeme v mnohem širším měřítku, nejde jen o vlak. Organizujeme i další projekty,“ dodal.

Zapojeny všechny smysly

Mobilní vlaková souprava nabízí jedinečné prostředí pro zážitkové vzdělávání. Jsou tak zapojeny všechny smysly: sluch, čich, zrak, hmat i chuť. Cílem je maximálně na návštěvníka zapůsobit, zblízka ho seznámit s nebezpečím užívání drog a podpořit ho ve zdravém způsobu života.

„Chceme vám ukázat, co všechno se může stát ve světě drog,“ začal své vyprávění Vratislav Konečný, jeden z lektorů protidrogového vlaku.

Na začátku prohlídky děti vyplnily anonymní dotazníky, které je provázely celým programem. Na základě těchto dotazníků se město informuje, jak vážná je situace a jak dětem pomoci. Otázky se týkaly nejen užívání měkkých i tvrdých drog, ale například i toho, jak děti tráví svůj volný čas apod.

Vlak se skládá z šesti vagónů, ve kterých jsou návštěvníkům promítány jednotlivé díly osobního příběhu, který se zakládá na skutečnosti. Videoprojekce ukazuje život obyčejných lidí, kteří se postupně nechávají vtahovat do zrůdného světa závislosti. Ovlivňují tím nejen své životy, ale i životy svých blízkých či úplně cizích lidí.

Pozor i na cukr

„Jistě se ptáte, proč obrněný vlak. Naše tělo je totiž tak trochu obrněným vlakem. Můžete ho užívat spoustu let, ale také ho můžete zničit, zabít,“ varoval hlas z reproduktorů, který provázel programem spolu s lektorem.

V průběhu promítání děti stále vyplňovaly dotazníky, jejichž dotazy navazovaly na probíhající příběh. Silný zážitek ještě umocňovaly stěny jednotlivých vagónů, které ukazovaly chřadnutí závislého lidského organismu. Každá scéna byla pak doplněna interaktivními prvky, aby si návštěvníci zažili na vlastní kůži život drogově závislých. Děti si tak prohlédli celu nebo doupě feťáků.

Lektor poukazoval také na užívání drogy, kterou ani nevnímáme – bílý cukr, droga, která sladce chutná. Ten totiž způsobuje jednu z nejtěžších závislostí vůbec a který je viníkem většiny civilizačních chorob. Čaj v protidrogovém vlaku se proto podává pouze bez cukru.

Ve výrazech mladých návštěvníků byla postupně vidět změna ve vnímání programu. Ze zábavného dopoledne se tak staly chvíle, které silně zapůsobily na jejich emoce.

„Našim cílem není vám nařizovat, ať drogy neberete. Chtěli jsme vám pouze ukázat, co drogy způsobí a čeho všeho je závislý člověk schopný jen proto, aby dostal svoji dávku. Záleží tedy pouze na vás, do jakého vlaku nastoupíte,“ uzavřel prohlídku Vratislav Konečný.