Přišla si pro něj třeba Hana Lužná, která je činná v základní umělecké škole a ve Wolkerově Prostějově byla sedmkrát laureátkou, či Jaroslav Knejp - umělec, řečník i košíkář v jedné osobě, který je velice aktivní vzdor zdravotnímu hendikepu.

Nechyběl ani Vlastimil Kadlec, který se zhruba padesát let věnuje sportovnímu zpravodajství a zpracování příběhů místních sportovních legend.

Událost uváděla Martina Drmolová z kulturního klubu Duha. Přítomné uvítala a předala slovo primátorce, která oceněným poděkovala.

"Jste lidé, kteří se zasloužili o to, aby se v Prostějově žilo lépe. Věnovali svůj čas a energii něčemu nad rámec svých povinností a vaše činnost byla vysoce nad průměrem," řekla mimo jiné. Po následném vystoupení zpěváka Karla Kekéšiho pak podle abecedy dostaly osobnosti ceny.

Jako poslední přišla na řadu Dagmar Smékalová, která dostala ocenění in memoriam.

"Byla za své usilování o demokracii pronásledována a v padesátých letech dokonce i vězněna. Stala se místní zakladatelkou Masarykovy společnosti a zároveň byla aktivním členem Sokola," řekla mimo jiné Martina Drmolová k této Prostějovance.

Slovo na závěr však měl někdo jiný. Ujala se ho Hana Lužná, která poděkování směřovala hlavně blízkým. Právě čas s nimi někteří z oceněných museli ve prospěch své spolkové a další činnosti obětovat. 

Ocenění

Vlastimil Kadlec - sportovní novinář, zpracoval historii regionálních sportovních klubů, přispěl ke zviditelnění dějin sportu města Prostějova
Jaroslav Knejp - zpěvák, skladatel, hudebník, řečník, pořadatel, moderátor, košíkář
Mgr. Hana Lužná - dlouholetá činnost v oblasti kultury a tělovýchovy
Loutkové divadlo Pronitka při TJ Sokol I Prostějov - bez nároku na odměnu reprezentují město Prostějov, působí i v sociální oblasti
Dagmar Smékalová, in memoriam - prosazování demokratických a humanitních idejí, zásluhy v oblasti sokolských tradic