Jedná se o úsek od podjezdu v ulici Kyjevské ve Vrahovicích po nádraží Vrbátky vedené vlevo podél železniční trati ve směru na Olomouc.

V minulém roce Správa železnic dokončila studii modernizace železniční tratě a upřesnila své vyjádření k možnosti vedení trasy cyklistické stezky.

„Vzhledem k tomu, že v minulosti se nám osvědčilo osobní jednání s vlastníky dotčených pozemků, pozveme všechny vlastníky dotčených pozemků na jednání, na kterém by jim byla trasa vedení cyklostezky představena. Současně jim bude nabídnuta základní výkupní cena ve výši 300 korun za m2,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Jedná se o celkem dvanáct částí pozemků a 13 vlastníků či spoluvlastníků v k. ú. Vrahovice a osmi částí pozemků a pět vlastníků či spoluvlastníků v katastrálním území Čechůvky. Celkem dvacet pozemků s 18 vlastníky.

„Celková výměra dotčených pozemků činí 26 555 m2 a výkupní cena by tak činila cca 8 milionu korun,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.