O tíživé situaci chodců, pejskařů a cyklistů, při jejich procházkách či projížďkách Biokoridorem Hloučela se všeobecně ví.

"Plánovaná stavba by měla eliminovat dopravní nebezpečí pro chodce a cyklisty v této frekventované ulici," komentoval prostějovský primátor František Jura.

S přípravou stavební akce se započalo již v loňském roce. To bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako nejvýhodnější nabídka se jevila radě města ta od společnosti Insta.

„Jedná se o vybudování manipulační plochy, která bude sloužit jak pro opravy mostu, tak také pro průchod chodců a cyklistů pod rušnou komunikací Olomoucká," popsal František Jura.

Přebehnout Olomouckou je horror

Že přejít inkriminované místo v době dopravní špičky je hodně nebezpečné potvrzují i samotní občané.

"Olomouckou přeběhnout je horor sám o sobě. Zvlášť když jdete se psem nebo dítětem. Podchod je tam potřebný, už měl být dávno. Nevím proč ho nepostavili současně s rekonstrukcí mostu," vyjádřila se k tématu Marta Nováková, která v biokoridoru pravidelně venčí svého čtyřnohého miláčka.

Plánovaná podoba podchodu by měla být hodně podobná tomu, který slouží chodcům a cyklistům pod Kosteleckou ulicí.

Bezmála za 5 milionů

Cena prací činí čtyři miliony sedm set tisíc korun a stavba má být zahájena v prvním čtvrtletí letošního roku.

"V rámci stavebních prací je nutné provádět i autorský dozor projektanta. Dále je třeba zaplatit pronájem využitých pozemků společnosti Povodí Moravy. V rozpočtu byly na stavbu schváleny finanční prostředky ve výši tři miliony osm set tisíc korun a nevyčerpané prostředky ve výši jeden milion devět set tisíc korun byly zahrnuty do přebytku hospodaření za rok 2018. Zbývá proinvestovat částku ve výši 1,02 milionu korun,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.