Prostějovská skupina jeskyňářů je organizována pod Českou speleologickou společností.

"Oficiálně jsme základní organizace 7-03 Javoříčko. Sídlo máme v Prostějově, naše činnost se odvíjí v Konicko-mladečském krasu. Ten se rozkládá od Ludmírova až po Javoříčko," představil skupinu její předseda Miroslav Vaněk.

Dva mohykáni

Jeskyňáři z Prostějova prožili od svého založení v roce 1969 spoustu zajímavých akcí. Z původních zakladatelů už jsou aktivní pouze dva.

"Přesněji jen jeden, od začátku je tam jen Jirka Koudelka. Já přišel až v roce 1971. Současná členská základna činí jedenatřicet lidí," vypočítal Vaněk.

Je to dřina

Činnost jeskyňářů je z pohledu neznalých dobrodružstvím.

"Ono to tak ale úplně není. Je to hlavně o práci. Když chcete u nás něco najít, tak musíte vytěžit kubíky sedimentu. Naše veškeré objevy jsou odměnou za obrovskou dřinu," říká Miroslav Vaněk a dodává: "Nejlepší kvalifikací pro naši práci, je umět se ohánět lopatou."

Několik objevů

V uplynulém půlstoletí jsou prostějovští jeskyňáři podepsáni pod několika světově známými objevy.

"Naším pracovištěm byl Zkamenělý zámek. Následoval Ponor u smrku, v osmdesátých letech jsme začali dělat na puklině Vařekova chodba. Ta byla dlouhá zhruba dvanáct metrů. V současnosti už má celý jeskynní systém přes kilometr délky," informoval Vaněk a pokračoval: "Světově známá je Jeskyně Za hájovnou. Jsou tam nálezy koster jeskynního medvěda, jeskynního lva a dalších zvířat. V roce 2000 jsme objevili Narozeninovou chodbu. Jméno má takové proto, že jsme ji objevili v den mých padesátin."

Na svém kontě mají speleologové z Hané i jeskyni Plakátův sen nebo Velikonoční jeskyni.

"Jedná se ale jen o zlomek toho, co podzemí na Javoříčsku skrývá. Ten dosud neobjevený komplex bude obrovský," míní zkušený jeskyňář.

Mapující výstava

U příležitosti padesátin pak skupina Speleo Prostějov uspořádala i výstavu mapující její činnost.

"Je tam fotografický průřez celým padesátiletím. Jsou tam i snímky z různých společných činností, nejen z podzemí. Každoročně pořádáme turistický pochod, hráli jsme divadlo, jezdíme na vodu," vyjmenoval zlomek aktivit Miroslav Vaněk.

KRÁSY PODZEMÍ
Výstava Jaroslava Ircinga mapující činnost Speleologické skupiny České speleologické společnosti ZO 7-03 Javoříčko je k vidění denně v prostějovském kulturním domě DUHA ve Školní ulici v Prostějově.