„Je to problém. Představitelé obou klubů mě ujistili, že uzávěrky podávali. Zákon ale hovoří jasně, zveřejněné nejsou, z toho důvodu jim dotace poskytnuta být nemůže,“ okomentoval vzniklou situaci primátor František Jura (ANO 2011).

Mládežnický hokejový oddíl SK Prostějov 1913 tak nedostane požadované tři miliony a BK Olomoucko sedm set padesát tisíc korun.

V prvním bodu schvalování byly odsouhlaseny investiční akce. Rekonstruovat se bude bazén na ZŠ Dr. Horáka s dotací přesahující šest milionů korun, tribuna na velodromu s dotací necelých osm set tisíc korun a milion dostane projekt Letní scéna na nádvoří zámku.

Doporučení komise

Zastupitelé pak pokrátili žádost LHK Jestřábi o půl milionu, protože by přesáhla dotační zákonný limit. Ostatní návrhy byly předloženy na doporučení sportovní komise.

„Projednali jsme v komisi všechny návrhy a s výjimkou jednoho byly všechny schváleny jednohlasně,“ komentoval předseda sportovní komise Miloš Sklenka (ANO 2011). Na využití ušetřeného půl mi-lionu padlo z řad opozice několik protinávrhů. Nelíbil se jí totiž návrh koalice na navýšení dotace 1,5 milionu na dva miliony pro Tenisový klub Prostějov. V hlasování nicméně byly všechny opoziční protinávrhy zamítnuty.

Celým zastupitelstvem se ale opět nesla znesvářená atmosféra tolik známá z předchozího volebního období. Bylo cítit, a hlavně slyšet, že ta veřejně proklamovaná shoda napříč celým politickým spektrem nebude v Prostějově ani v současném volebním období skutečností.

Vrcholové sportovní mládežnické oddíly a kluby provozující vrcholový sport dospělých mají dotace přiklepnuty. V současnosti se ale stále přijímají žádosti oddílů a klubů zabývajících se sportem výkonnostní úrovně. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019.