Pane primátore, co je podle vás v současné době klíčové pro zvládnutí epidemie?
Určitě maximálně omezit kontakt lidí mezi sebou. Ukazuje se to jako nejúčinnější opatření. Když vydržíme pár dní doma, virus se nebude moci příliš rychle šířit. Z tohoto poznání samozřejmě vycházejí opatření státu, Olomouckého kraje i statutárního města Prostějova. Sportoviště a kulturní stánky jsou zavřené, shromažďování lidí je omezeno. Naše radnice je také zavřená a většina zaměstnanců je doma. V budovách magistrátu zůstávají jen kolegové, kteří jsou zapojeni do pomoci potřebným, případně pracovníci, kteří jsou vázáni nějakými důležitými lhůtami.

Proč byly tak dlouho stále v provozu mateřské školy?
Školky jsme původně nezavřeli z jediného důvodu, kterým je akceschopnost zdravotníků, bezpečnostních složek a složek integrovaného záchranného systému. Zároveň jsem opakovaně vyzval ostatní rodiče, aby pokud možno svoje děti do mateřských škol nedávali. Nicméně počet dětí tento týden natolik poklesl, že ztratilo smysl je nadále provozovat. Sáhli jsme k otevření jedné mateřské školy Jana Železného, a to právě pro děti rodičů, které jsem vyjmenoval dříve. Nabízíme také péči o žáky na 1. stupni základních škol určenou právě pro děti rodičů z těchto oborů. Ukládá nám to přímo usnesení vlády. Organizaci má na starosti naše Sportcentrum DDM ve spolupráci s radou města. Uměl bych si představit, že k nim přidáme například děti prodavaček z obchodů, které jsou nyní pod enormním tlakem, rozhodnutí vlády nám to ale neumožňuje.

Nouzový stav a s ním spojená omezení jsou velkou zátěží pro podnikatele. Pomůžete také jim?
Samozřejmě s nimi počítáme. Významným firmám ve městě odešel zkraje týdne můj dopis nabízející jim pomoc, pokud budou cokoliv potřebovat. Podnikatelům a živnostníkům, kteří působí v prostorách pronajatých od města, jsme připraveni odpustit nájemné. S dalšími chceme jednat a řešit konkrétní problémy případ od případu. Nebude to jednoduché, bude s tím spojena složitá agenda, ale já a se mnou i celá rada města se k tomu stavíme čelem. Věřím, že společně se státními programy pomoci podnikatelům a úlevami poskytovanými velkými hráči na energetickém a telekomunikačním trhu se podaří většinu firem zachránit.

Tento týden město rozjelo také pomoc seniorům. Spoléháte se v této věci na dobrovolníky?
S dobrovolníky počítáme, ale v první linii je náš sociální odbor společně s Charitou a Pečovatelskou službou. Pokud vyčerpáme jejich kapacity, povoláme dobrovolníky. Pomáháme nejen seniorům, ale také osobám se zdravotním postižením, vozíčkářům a vážně nemocným lidem. Nikdo v Prostějově nesmí zůstat bez pomoci, pokud o ni požádá. A k tomu, aby se nestyděli si o pomoc říct, tímto všechny lidi v nouzi vyzývám. Jsme tady pro ně, jsou tady pro ně sociální služby a pomáhat jim chtějí i jejich sousedé a další obyvatelé města.

Bude mít epidemie koronaviru a s ní spojená opatření dopad na letošní investice ve městě?
Vyčíslovat náklady je samozřejmě předčasné. V těchto dnech nakupujeme například roušky a respirátory, ale také desinfekci. Na některých oddělení magistrátu zřejmě uděláme i technická opatření, abychom ochránili občany i naše zaměstnance. Všechno to bude něco stát. Nicméně příprava investičních akcí pokračuje. Tam, kde běží nějaké lhůty pro stavební řízení nebo pro dotace, kolegové z magistrátu i nadále pracují, abychom se nedostali do časové tísně.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

 

Koronavirus v Česku