Budování hřbitova trvalo celé dva roky, v létech 1898 až 1900. Nyní již historickou stavbu navrhnul tehdejší městský stavitel Jan Skoupil.

Hodnotu hřbitova z přelomu minulého století potvrzuje i náměstek primátorky.

„Hřbitov je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou s památkově chráněnými hroby manželů Vojáčkových, básníka Jiřího Wolkera, novináře Josefa Krapky, hudebního skladatele Františka Neumanna a například prostějovského faráře a básníka Karla Dostála Lutinova," řekl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Nejen hroby osobností, ale i umělecky ztvárněné náhrobky, sochy a vzácné stromy poukazují na významné kulturní dědictví města Prostějova.