S prezidentem se farář setkal jen letmo.

„Bylo to při jeho návštěvě Prostějova, kdy si město připomínalo výročí šesti set let od svého založení,“ řekl Košíček.

K setkání došlo v roce 1990 v prvním Havlově volebním období.

Košíček si všiml, jaký důraz kladl prezident na slovo.

„Věřil, že oduševnělé slovo dokáže proměňovat svět,“ vyjádřil se farář.

Co ztratila republika prezidentovou smrtí?

„Domnívám se, že nic. Jeho myšlenka žije dál, jeho životní dílo je zapsáno. Navíc, Václav Havel neodešel bez následovníků,“ zamýšlí se Košíček.

Poukazuje, že generace studentů z devětaosmdesátého roku nebyla poznamenána válkou a komunistický režim již nad ní ztratil vliv.

„Důsledky, dané tímto vývojem, byly patrné v celé Evropě,“ podotkl k tomu.

Farář Církve československé husitské se nebrání pousmání nad termínem prezidentova odchodu.

„Každý jiný by ze slušnosti odešel nejspíš až po Vánocích. Prezident ale ne. Odešel po havlovsku a zaměstnal v tento čas spousty úředníků přípravou státního pohřbu,“ nechal se Miloš Košíček slyšet.

Farář Církve československé husitské Miloš Košíček působil před více než dvaceti lety nejen jako duchovní, ale také jako tiskař samizdatových časopisů. Vydával Teologické texty, Čtení do krosny i knihy v edičních řadách Orientace a Duch a život.