„Většina společných antén v bytových domech, a to nejen v Olomouci, ale například v Uničově, ba dokonce některé v Šumperku, přijímá vysílání z vysílače Brno -Kojál. Pokud to lidé doteď neudělali, měli by se co nejdříve připravit,“ upozornil Pavel Fryblík, olomoucký specialista na montáže a servis společných televizních antén.

Příjem vysílání z jihomoravského Kojálu na Olomoucku má podle odborníka také historické důvody, kdy v analogových dobách byl technicky výhodnější příjem z tohoto vysílače.

Fryblík předpokládá, že v drtivé většině bytových domů již správci nechali společné antény upravit tak, aby obyvatelé mohli sledovat vysílání všech přechodových multiplexů DVB-T2.

Pokud je společná anténa upravena, stačí vlastníkům bytů a nájemníků, pokud jim program ČT přestane hrát, aby si přeladili televizor anebo set-top-box.

„Pokud si tisíce lidí koupí set-top-box až po vypnutí, nebude v časových možnostech uspokojit všechny žádosti o opravy, nastane-li nějaký problém,“ varoval odborník.

Přechodové multiplexy, jak už z názvu vyplývá, jsou jen dočasné. Po spuštění multiplexů definitivních si lidé opět budou muset přeladit televizory nebo set-top-boxy. K přechodu na 4 definitivní multiplexy dojde během podzimu.

„Tři z těchto multiplexů budou hrát na všech společných anténách bez dalších úprav, pokud se neprojeví nějaká závada, která se u starého formátu DVB-T neprojevila. Složitější situace nastane u multiplexu 23, který začne vysílat až 1. října,“ upozornil Fryblík.

Na tomto multiplexu budou programy Nova, Nova Cinema a Barrandovy. „Od listopadu budou tyto programy už jen na tomto novém multiplexu, a proto je nezbytné u všech společných antén během měsíce října provést přeladění programovatelného zesilovače nebo dodání zesilovací vložky,“ zdůraznil.

Termíny přechodu

(V závorce vysílač Praděd)

29.7. (27.8.) vypnutí 1. multiplexu DVB-T – od této chvíle už nebudou fungovat programy České televize na starších televizorech

1.9. (1.10) vypnutí 2. muliplexu DVB-T (Nova, Prima, Nova Cinema, Prima Cool,

TV Barrandov)

1.9. vypnutí 4. multiplexu DVB-T a přechodové sítě 13 DVB-T2 z vysílače Slavonín a spuštění definitivního multiplexu 24 – nutno přeladit televizor

2.9. spuštění definitivního multiplexu 22 z vysílače Brno - Kojál – nutno přeladit si televizor nejpozději do 15.9.

15.9. vypnutí přechodové sítě 12 DVB-T2 – kdo si ještě nenaladil definitivní multiplex 22, tak musí přeladit nyní. Není třeba tam, kde je přechodová síť 12 přijímána z vysílače Praděd.

30.9. (6.10) vypnutí 3. multiplexu DVB-T (Prima Zoom, Max, Love, Krimi atd.)

1.10. (7.10.) spuštění definitivního multiplexu 23 – od této chvíle je nutné začít upravovat hlavní stanice STA pro příjem tohoto multiplexu. Poté bude třeba si přeladit televizory

3.11. Pravděpodobně od tohoto data budou přeskupeny programy v definitivních multiplexech. Takže Nova, Nova Cinema, TV Barrandov a další už budou k dispozici jen v definitivním multiplexu 23.