Podobné je to i u dalších památek. Jednou z těch, které zatím marně čekají na využití, je také Kováříkova vila na Vojáčkově náměstí. Stavba patřící mezi chráněné památky aktuálně nemá nájemce. Potvrdila to majitelka budovy Márya Růžičková.

„Dům je volný. Rádi bychom do něho nějakého nájemce našli," sdělila Deníku.

Žena zároveň vlastní také další Kováříkovu vilu, která se nachází na náměstí Padlých hrdinů. Původně zde měly být expozice, před rokem a půl však kultuře vily přestaly sloužit. Během podzimu 2014 pouze poskytla historické kulisy k natáčení seriálu četnické trampoty. V současnosti budova z počátku 20. století slouží jako prodejna se zubařským materiálem.

„Firma má objekt celý pronajatý. Budova by klidně mohla sloužit kultuře, ale kdo to bude financovat? Když jsme vilu nabízeli městu, magistrát ji nechtěl," připomněla Márya Růžičková. Aktuálně na stavbě provádí postupné opravy.

„Aktuálně natíráme okna a ještě spravujeme rýnu. Každým rokem něco děláme, stále je co," podotkla.

Na dotaz Deníku, zda by město v současné době mělo o historický objekt zájem, dostala redakce zápornou odpověď.

„Město Prostějov v tuto chvíli neuvažuje o využití Kovaříkovy vily na Vojáčkově náměstí. Nemovitost není v majetku města ani městu tento objekt jeho vlastník v poslední době nenabídl," informovala mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Další domy chátrají

Kováříkovy vily však nejsou jedinými památkami, které jsou buď úplně nevyužívané nebo jejich využití vázne. Příkladem můžou být i některé domy v bývalém židovském ghettu. Například budova s číslem popisným 77 po opravách takzvaného špalíčku stále nemá využití a k vidění jsou na ní i rozbité okenní tabulky.

Dvě památky na seznamu

Národní památkový ústav však přiznává, že možnosti jak zabránit chátrání památek v soukromých rukou, jsou omezené.

„Obávám se, že snad ani nejsou. Stejné je to i u státních objektů, pokud se na jejich opravy a udržování nenajdou peníze," říká Vlastimil Staněk z územního odborného pracoviště v Olomouci. Následně doplnil i další informace.

„Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče nemá možnost ukládat vlastníku kulturní památky jakákoliv opatření. Sleduje však průběžně stav stavebních památek v regionu v rámci monitoringu stavu nemovitých kulturních památek a v případě zjištění závažných nedostatků může upozornit výkonný orgán státní památkové péče na poškozování památky nebo její špatný stavebně-technický stav," dodal Vlastimil Staněk.

Upozornil také na existenci seznamu ohrožených nemovitých památek. Na aktuálním seznamu se nachází hned šest staveb, z toho dvě v Prostějově. Jedná se o Bratrskou školu v Kostelecké a synagogu v Demelově ulici.