"Důvodem byly dlouhodobě neuspokojivé pracovní výsledky," sdělila po posledním zasedání krajských radních mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Blíže okolnosti a důvody odvolání komentovat nechtěla.

Otázkou tak zůstává, zda za ním stojí z pohledu kraje nedostatek zajímavých akcí, nízká návštěvnost či medializované pracovní podmínky a spory Zádrapy s nadřízenými.

Daniel Zádrapa nastoupil do funkce v létě 2014 coby tehdejší vedoucí Odboru památkové péče. Jeho odchod pak je i politickým problémem: odvolání znamená konec člena ČSSD ve významné veřejné funkci.