Nové prostory v Křížkovského ulici bude ode dneška využívat odbor dopravy. Úřad se přesouvá ze svého sídla ve Vrahovické ulici, kterou si pronajímal od Zemského archivu v Opavě. Městu skončila v objektu nájemní smlouva a o její prodloužení už nemá zájem.

„Několikrát jsme s městem vedli jednání, z nichž vyplynulo, že si prostory nechtějí nadále pronajímat. Městskému úřadu budova již nevyhovuje, protože je tam nedostačující počet parkovacích míst,“ potvrdil ředitel archivu Karel Müller.

A jak to bude v nové budově vypadat?

„V přízemí bude fungovat registr vozidel, v prvním patře registr řidičů, nad ním budou zkušební místnosti a komisaři a v posledním podlaží oddělení dopravy a komunikací,“ řekl vedoucí odboru Miroslav Nakládal.

Děti se odstěhovaly z Lidické na Tetín

Stěhování mají za sebou i handicapované děti ze Základní školy při dětském domově, která dříve sídlila na Lidické ulici. „Od 13. února fungujeme v nových prostorách na Tetíně,“ potvrdil ředitel školy Vladimír Brablec.

Výuka dětí se středně těžkým až těžkým zdravotním postižením dosud probíhala v provizorní budově v areálu staré nemocnice. Kromě nových prostor pro sedm tříd škola získala také tělocvičnu, která jim chyběla.

„Byl to problém i v případě, že jsme chtěli uspořádat nějakou větší akci pro děti, protože jsme na to neměli dostatek místa,“ vysvětlil Brablec. Budova je majetkem kraje, jehož vyšla oprava na devět milionů korun.

Půjde Art Econ na Husák?

O změně prostor pro své studenty do budoucna uvažuje i střední škola Art Econ. Ta nyní sídlí v objektu, který jí pronajímá Oděvní podnik Prostějov.

„Jsme tu už třetím rokem a máme smlouvu na dobu neurčitou. Prostory nám vyhovují, ale nevíme, jak to bude do budoucna s rozprodejem majetku OP. Proto jsme začali jednat s městem o možnosti využívat prostory na Husově náměstí,“ vysvětlila ředitelka školy Ilona Raková.

Objekt má nyní v nájmu Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Ta ale od září zruší prezenční a kombinovanou formu studia, a tudíž po ní zůstane prázdné místo.

„V tuto chvíli řešíme otázku stěhování s městem a se zástupci univerzity,“ potvrdila ředitelka Ilona Raková a zároveň dodala, že konečné rozhodnutí nepadlo. „Vše je ve fázi jednání,“ uzavřela Raková.

HANA MASAŘÍKOVÁ