Opravy bude provádět prostějovská firma FCC.

„Podle smlouvy se společností FCC Prostějov, s.r.o., je na opravu chodníků dlážděným krytem, rozpočtován jeden milion korun. Tyto finanční prostředky jsme v rozpočtu města na rok 2020 navýšili o částku dva miliony korun pro další celoplošné opravy chodníků," informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Původní dlažba o velikosti třicet krát třicet centimetrů bude nahrazena menší o rozměrech dvacet krát deset centimetrů.

„K provedení celoplošné opravy povrchu chodníků byly vybrány chodníky, které jsou ve špatném stavu a jsou z původní staré dlažby,“ informoval o výběru primátor František Jura.

Řešeno bylo také propojení již opravených chodníků nebo návaznost na realizované investiční akce města.

"Seznam navrhovaných chodníků jsme konzultovali se správci inženýrských sítí a to proto, aby nedošlo k opravě chodníku v lokalitě, kde je plánovaná investiční akce, případně výkopové práce správců inženýrských sítí. Je totiž velkým problémem, když opravíme chodníky a ty jsou následně rozkopány správci sítí,“ vysvětlil náměstek Pospíšil a doplnil, že na základě žádostí občanů a společenství vlastníků byly do plánu oprav na rok 2020 také zařazeny i lokality jako je chodník na ulici Daliborka a celoplošná oprava chodníků k bytovým domům Kotěrova 2 a 4.

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ V ROCE 2020

ulice celková plocha (m2) předpokládaná cena včetně DPH

Kotěrova 320 480 000,-Kč

Nerudova 370 540 000,-Kč

Pod Kosířem 340 510 000,-Kč

Daliborka 240 360 000,-Kč

sídl. Svobody 220 300 000,-Kč

kpt. Nálepky 350 510 000,-Kč

rezerva na případné vícepráce (10%) 300 000,-Kč

CELKEM: 1840 m2 3 000 000,-Kč