Popřát škole přišel jak náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek, zástupkyně města Prostějova, Alena Rašková a Milada Sokolová, tak i gratulanti z řad pedagogů a bývalých absolventů školy.

Nechyběl ani bývalý ředitel Vladimír Vláčil či předsedkyně školské rady Dagmar Fladrová a její místopředseda Mojmír Sokol. V sobotu pak oslavy pokračovaly Dnem otevřených dveří, který využili jak budoucí zájemci o studium, tak bývalí absolventi, kteří přišli s nostalgií zavzpomínat.

Hlavní program oslav se odehrával v největším sále školy a zahájili ho moderátoři z řad kantorů, kteří přivítali všechny hosty. Po uvítání otěže převzali studenti 2. A, kteří v dobových kostýmech zinscenovali hlavní historické milníky školy, jenž byla jednou z prvních svého druhu na Moravě.

Poté všechny přítomné uvítala sama ředitelka, Eva Lošťáková.

„Sto dvacáté páté výročí je důkazem toho, že jde o školu životaschopnou. Proto obchodní akademii přeji mnoho skvělých žáků toužících po poznání a dostatek pedagogů, kteří budou nejen špičkovými odborníky ve svém oboru, ale budou také umět žáky nadchnout a formovat jejich osobnost, pedagogů, kteří budou chápat, že budoucnost školy je v rukou každého z nás,“ popřála škole Lošťáková.

Čepičatka jehličnanová
Místo lysohlávek těžká otrava. Pozor na čepičatky, jsou smrtelné a rostou!

Téměř dvouhodinový program pokračoval tanečními vystoupeními studentů, ukázkou vyučovaných jazyků či filmovými vstupy o studentských projektech a v závěru krátkým snímkem seskládaným z dobových fotek školy. Závěrečnou třešničkou na dortu pak bylo vystoupení pěveckého sboru Proměny.

Deník si oslavy pochopitelně nenechal ujít a zeptal se na ohlasy přítomných hostů.
„Škole přeji hodně úspěšných žáků a pedagogickému sboru pevné nervy a toleranci s mladými,“ popřála Stanislava Beštová ze Šumperka.

K přání se přidávali i další, jejichž hlavním společným leitmotivem bylo přání, aby škola měla úspěšné a pilné studenty.
„Padlo to tu dnes již několikrát, přeji škole dobré a pilné studenty, kteří mají zájem, a taky klid a pohodu pedagogům, prostě aby to fungovalo dohromady,“ poblahopřál obchodní akademii Jiří Kremla.

Své alma mater nezapomněli popřát ani současní studenti, kteří na chodbách školy v obou dnech navíc prezentovali své tréninkové firmy z projektu Junior Achievement Czech Republic.

„Jsme tu moc spokojené a přejeme škole, ať se jí daří tak, jak se jí dařilo doteď. Líbí se nám, že se školou hodně cestujeme do zahraničí. Je tu navíc skvělý kolektiv, všichni se tu známe,“ prozradily Deníku studentky třetího ročníku, Adéla Mlčochová a Iva Stoličková.

„Firmy, které zde studenti třetích ročníků prezentují, máme v rámci vyučovacího předmětu Základy podnikání. Přináší nám to hlavně praktické zkušenosti, jak vést reálně firmu. Ta naše se jmenuje S. F. INGA. Prodáváme zde svíčky, mýdla nebo koupelové soli," popsal fungování projektu Junior Achievement student a vedoucí firmy, Radim Nakládal.

Prostějovskou Obchodní akademií se v oba dny oslav nesla skvělá atmosféra, kterou utvářeli nejen její zapálení studenti a pedagogové, ale také duch historické budovy, jejíž skleněné vitráže obdivoval snad každý, kdo do školy vstoupil. 

Petice proti používání glyfosátu v Prostějově
811 lidí podepsalo petici za zákaz používání glyfosátu. Co na to město?