„Děkujeme pacientům i jejich příbuzným za pochopení mimořádné situace. Chtěli bychom však lidi poprosit, aby při sebemenších podezření na onemocnění horních cest dýchacích případnou návštěvu odložili," dodal Jiří Ševčík, lékařský ředitel prostějovské nemocnice. (ham)