„Kromě vyšetření na ergometru a měření složení těla, podstoupili všichni hráči také kompletní zdravotní prohlídku, kompletní fyzioterapeutický rozbor, testování síly, rychlosti, zrychlení a stability na dynamografické plošině i monitorování variability srdeční frekvence," prozradil vedoucí centra Radim Šlachta.

Hráči podstoupili také echokardiografické vyšetření srdce, a to díky možnostem centra přímo v hokejovém klubu. Výsledky všech měření by měli být zahrnuty do tréninků a péče o hráče.

„Na vrcholové sportovce jsou v dnešní době kladeny stále větší nároky. A zároveň se v současném sportu množí nečekané kolapsy a bohužel i náhlá úmrtí mladých a trénovaných hráčů. Proto jsou tyto testy velmi důležité. Pomáhají eliminovat rizika a možná závažnější onemocnění a problémy," doplnil Radim Šlachta.