Velkou jistotou školy JISTOTA je kolektiv pracovníků pod vedením ředitelky Marie Turkové.

"Začali jsme tehdy ve Vrahovicích na MŠ Smetanova, následně jsme zrekonstruovali budovu na ulici I. Olbrachta 2, kde bylo již možné vzdělávat třice šest žáků.  Místo však stále nestačilo a tak jsme po pěti letech přesunuli část na budovu MŠ Libušinka a od roku 1999 jsme trvale celá škola na Tetíně," ohlíží se ve stručnosti Marie Turková.

Právě tato dáma díky své nevyčerpatelné energii dokázala převést do reality myšlenku zřídit v Prostějově školu pro děti s více vadami.

"Hlavní bylo na počátku sehnat finanční prostředky. Uspořádali jsme sbírku, získali padesát tisíc, ale bylo to stále málo. Mezi prvními jsem oslovila ředitele firmy PRODOS, který nám věnoval sto tisíc," vzpomíná na strastiplný zrod školy ředitelka Turková.

Další partneři se postupně přidávali a vznik speciální školy se stal realitou.

Žáci se prosadí i v dalším studiu

"Všechno je to dáno ochotou pomáhat druhým. Naštěstí nás podporují dlouhodobě firmy a instituce, které mají dobré ekonomické výsledky, ale i konkrétní fyzické osoby," doplňuje Turková.

Největší radostí a zadostiučiněním je pro celý pedagogický tým školy skutečnost, že se žáci Jistoty dokáží prosadit v dalším studiu.

"Někteří žáci absolvovali například Reálné gymnázium, další střední školy a navíc se k nám rádi vracejí. Co víc může učitele potěšit, než když se vrátí bývalý student a řekne mu, že zrovna jeho škola byla ta nejlepší…," usmívá se Marie Turková.

Narozeninová Akademie v divadle

Za čtvrtstoletí prošlo Tetínem nespočet dětí. Vystřídali se i členové správních rad, několikrát se vystřídalo i vedení města.

Všichni, kteří měli v uplynulých pětadvaceti letech s Jistotou co do činění, dostali pozvání na páteční slavnostní Akademii v prostějovském divadle.

"Máme přichystaný zajímavý program. Vystoupí v něm naše děti, ale také jejich kamarádi. Pěvecký sbor ze ZŠ E. Valenty nebo studenti Cyrilometodějského gymnázia. S oběma školami spolupracujeme dlouhá léta," pozvala závěrem širokou veřejnost Marie Turková.

Školní akademie Střední, základní a mateřské školy JISTOTA,o.p.s, se koná v pátek 9. listopadu od 15.30 hodin v Městském divadle Prostějov, vstupné je dobrovolné a srdečně zveme všechny přátele školy na představení.