„Jeho přechod do Prostějova souvisí se záměry společnosti Středomoravská nemocniční. Jeho úkolem je realizovat novou koncepci a profilaci především chirurgických pracovišť a oddělení, jejichž činnost s nimi úzce souvisí. Předpokladem je i navázání lepších pracovních vztahů s Fakultní nemocnicí v Olomouci,“ říká ředitel společnosti Středomoravská nemocniční Tomáš Uvízl.

Curriculum vitae

MUDr. Adolf Gryga se narodil v roce 1950. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, na které promoval v roce 1974. Po ukončení studií nastoupil na Chirurgické oddělení NsP ve Šternberku, v roce 1985 se stal odborným asistentem II. chirurgické kliniky FN a LF UP Olomouc, kde dále působil 22 let jako zástupce přednosty. Po reorganizaci chirurgických klinik FNO krátce působil na I. chirurgické klinice, kde dále působí jako pedagog a člen zkušební komise pro státní zkoušky. Od loňského února se stal primářem chirurgického oddělení v Přerově.
Nový primář získal I. i II. atestaci z chirurgie, je držitelem licencí pro diagnostickou a kurativní endoskopii. Aktivně pracuje jako člen výborů několika odborných společností: České chirurgické společnosti, Onkochirurgické sekce při Onkologické společnosti a Bariatrické sekce při ČChS a Obezitologické společnosti.
Je členem mnoha zahraničních odborných společností: E.A.E.S. (evropská společnost pro endoskopickou chirurgii), IFSO (mezinárodní společnost pro chirurgickou léčbu obezity a metabolickou chirurgii) a dalších.. Byl členem Lékařské rady nemocnice v Přerově.
Nyní pracuje jako člen Kolegia ředitele Středomoravské nemocniční a letos v květnu byl jmenován členem Lékařské rady společnosti AGEL jako garant oboru chirurgie.