Místní zastupitelstvo dětí a mládeže v čele s Jakubem Huňkou se například plánuje přidat k celorepublikové akci s názvem Den Václava Havla. Během něj si připomenou vyhrnutím kalhot začátek prvního funkčního období prezidenta. Nepůjde však o jedinou vzpomínku.

„V šest večer se sejdeme u sochy Tomáše Masaryka, položíme a zapálíme zde svíčky, které sem může nosit každý. Také se bude číst úryvek z Havlova díla," upřesnil Jakub Huňka.

Jedním z účastníků bude také Ivo Lužný, který společně se třemi dalšími lidmi organizuje petici za pojmenování některé z prostějovských ulic po Václavu Havlovi.

„Je to nepřehlédnutelná osobnost polistopadového vývoje. Podle mě jde po Masarykovi o druhou nejvýznamnější osobnost české kultury a historie. Jeho význam navíc podtrhuje také skutečnost, že se stal čtvrtým Evropanem, kterému vystavili bustu v senátu USA," vyjádřil se Ivo Lužný. Ten se letos stal i jedním z pořadatelů akce k připomenutí sedmnáctého listopadu s názvem Hudbou proti zapomnění.

Vždy poukazoval na nepravosti a hájil lidská práva

Sám Ivo Lužný se osobně s Václavem Havlem nesetkal, byl však při jeho návštěvě Prostějova.

„Zúčastnil jsem se tehdejšího setkání prezidenta s obyvateli v květnu 1990. Nemluvili jsme však spolu. Pro mě nebylo setkání s Václavem Havlem až takovou metou. Je důležitější, že už před sametovou revolucí jsme znal jeho aktivity například v Chartě, ve Výboru pro ochranu nespravedlivě odsouzených (VONS) či jeho dílo," řekl Ivo Lužný, který také zmínil další důvody, kvůli nimž se hodlá zúčastnit vzpomínky na zemřelého prezidenta a připevnit na Masarykův pomník Havlovu fotku.

„Před tím než se stal prezidentem, během svého úřadu i po něm se snažil vždy poukazovat na nepravosti a hájit lidská práva. V tomhle poslední dobou česká státní reprezentace pokulhává," domníval se aktivista.

Společně s Ivem Lužným se o petici za pojmenování ulice po prvním českém prezidentovi zasazoval také první polistopadový starosta Prostějova Miroslav Zikmund, fotograf Bob Pacholík či dnes již zesnulý farář Československá církve husitské Miloš Košíček.

„Hodnoty, které vyznával, jsou důležité a stejně důležité je, abychom si je připomínali. Václav Havel měl úctu k demokracii a k druhým lidem," uvedl během zakládání petice farář. Ten také Václava Havla při jeho návštěvě v Prostějově osobně přivítal.

„Podle pamětníků se tehdy shromáždilo na náměstí nejvíce lidí, a dokonce kvůli němu na škole přerušili i maturity," zavzpomínal Miloš Košíček.