Mozková mrtvice zasáhne ročně na 35 tisíc Čechů. Iktové centrum a Neurologické oddělení Nemocnice AGEL Prostějov se proto rozhodlo nabídnout zájemcům bezplatné ultrazvukové vyšetření krčních tepen, které poodhalí, zda jedinec nepatří do rizikové skupiny.

Modernizované operační sály v Nemocnici AGEL Prostějov,  8. dubna 2021
Nemocnice hlásí rekordní počet operací. Více než 5 tisíc za rok

V nabídce Dne prevence cévní mozkové příhody byla rovněž další vyšetření – měření krevního tlaku a pulsu, odběr krve na glykémii a analýza tělesného tuku, svalové hmoty a tělesné vody na bodystatu Tanita s rozborem naměřených parametrů.

Hladina cukru byla v normě

,,U šesti osob byl naměřen zvýšený krevní tlak, u čtyř osob naopak nízký krevní tlak, hladinu krevního cukru měli všichni v mezích normy. U jedné osoby bylo zjištěno vysoké procento tělesného tuku, které by bylo vhodné regulovat pod odborným dohledem," zhodnotila výsledky preventivní Marcela Hrubanová, vrchní sestra neurologického oddělení.

"Osobám s vyšším krevním tlakem bylo doporučeno kontrolní měření u praktického lékaře, úprava stravovacích návyků, dostatečný pitný režim a aktivní pohyb,“ dodala vrchní sestra.

V úterý a ve středu vítaly v prostějovské nemocnici dárce krve čarodějnice. Foto: Nemocnice AGEL Prostějov
Čarodějky sály krev v prostějovské nemocnici

Cévní mozkové příhody (CMP) postihují častěji starší muže. U žen bývají naopak důsledky fatálnější, kdy vlivem vyššího hormonálního zatížení organismu, více než polovina případů končí smrtí. ,,Znalosti ohledně prevence, rozpoznání některých příznaků a poskytnutí okamžité pomoci v případě vzniku CMP jsou pro každého z nás. Nikdy nevíte, kdy onemocní cévní mozkovou příhodou váš příbuzný, přítel nebo kolega. Dny prevence mají smysl,“ varuje Marcela Hrubanová.

Cévní mozková příhoda je také hlavní příčinou trvalé invalidity a třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás. A právě včasná pomoc a správný postup při prvotních příznacích mnohdy odvrátí případné trvalé následky.

Poděkujte hasičůmPoděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce