„Člověk nemá čas na to, aby celý den běhal po úřadech jenom proto, aby si zjistil nějakou informaci. Například územní plány v digitální podobě by dnes už měly být samozřejmostí v každé obci. Myslím si, že většina lidí si jej raději prohlédne z pohodlí domova, než aby kvůli tomu chodila na obecní úřad nebo na radnici," míní šestadvacetiletý Milan z Prostějova.

Součástí programu jsou projekty Digitální mapa veřejné správy a Nástroje správy územně analytických podkladů.

„Pro potřeby státních orgánů, projektantů a široké veřejnosti budou na digitálním mapovém portálu uloženy údaje územních plánů obcí v celém kraji, katastrální mapy, inženýrské a dopravní sítě a další," upřesnil náměstek primátora Zdeněk Fišer a dodal, že portál má zefektivnit práci úřadu a být přínosem pro širší odbornou i laickou veřejnost.

V Prostějově systém digitalizace dat již funguje.

„Při projednávání první verze územního plánu jsme na webové stránky města umístili jeho digitální podobu. V současné době u nás také funguje správa územně analytických podkladů v rámci geografického informačního systému města," řekl Zdeněk Fišer a dodal, že zatímco ve většině jiných měst zajišťovaly jejich pořízení externí firmy, v Prostějově se o ně postarali zaměstnanci stavebního úřadu magistrátu.

V první fázi projektu bude spuštěn testovací provoz s využitím dat z obcí pro prvotní naplnění systému. Cílem e-govermentu je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy prostřednictvím co nejširšího využití informačních technologií. Náklady na projekt půjdou z krajské poklady a ze strukturálních fondů Evropské unie.