Nejen návštěvníci našeho města, ale také Prostějované si mohli užít koncerty, letní kino, food festival, módní přehlídku, sportovní akce nebo třeba komentované prohlídky města.

"Letos si turisté mohli vybírat z celkem pěti komentovaných prohlídkových okruhů. Stálicemi jsou prohlídky radnice a její věže, historického centra města a kostela Povýšení Sv. kříže. Loni přibyl okruh Prostějovem židovským, letošní novinkou pak bylo zařazení Národního domu a divadla," informoval Marek Moudrý, ředitel SOŠPO, který prohlídkové okruhy připravuje.

"Oživením prohlídek byly určitě primátorské prohlídky, které zahajují a ukončují turistickou sezónu. Většinu průvodcovských akcí realizuje město ve spolupráci se Střední odbornou školou podnikání a obchodu," dodal Moudrý.

Zájem byl i o Národní dům a divadlo.

"V červenci a srpnu proběhlo celkem osm prohlídek, vždy v sobotu odpoledne, průvodci se střídali čtyři z řad pracovníků městského divadla. Neplacených prohlídek v rámci prohlídkových okruhů města se zúčastnilo zhruba 150 lidí, asi třetina bylo mimo Prostějov. Někteří dokonce přijeli do Prostějova cíleně na tuto prohlídku," shrnuje ředitelka městského divadla Jana Maršálková a pokračuje: "Navíc jsme udělali prohlídku pro skupinu zhruba patnácti ukrajinských dětí, a jednu placenou prohlídku pro objednanou skupinu patnácti osob."

Ohlasy návštěvníků na prohlídky divadla byly vždy pozitivní, i přesto, že se v interiéru divadla opravovaly Kyselovy salonky a přednáškový sál. Atraktivní byla také prohlídka zákulisí, jejíž součástí byla i ukázka jevištní techniky – například inspice, opony, jevištních tahů nebo světel. Někteří návštěvníci až na místě zjišťovali, že se pod prkny jeviště skrývá orchestřiště, že v suterénu je spousta hereckých šaten nebo zkušebna amatérského divadelního souboru.

"Pro nás v divadle je tato letní pravidelná varianta prohlídek, jejichž termín je dán a znám a veřejnost se mu přizpůsobí, organizačně jednodušší. Rádi bychom proto pokračovali s nabídkou prázdninových prohlídek v rámci prohlídkových okruhů města, jedenkrát týdně. Sobotní odpolední termín se nám osvědčil," uzavírá Maršálková.

Židovská historie města a jeho památky budí zájem i v zahraničí, přestože dochovaných židovských památek není ve městě mnoho.

"Hned v polovině června se nám přihlásila skupina studentů humanitních studií z varšavského lycea, která se zajímala speciálně o historii prostějovské židovské komunity," říká Jana Gáborová vedoucí oddělení vnějších vztahů prostějovského magistrátu.

Prostějov židovský

Venkovní prázdninové okruhy byly do značné míry ovlivněny počasím.

"Největší účast na venkovním prohlídkovém okruhu Prostějovem židovským byla v polovině prázdnin, kdy panovalo ideální počasí, ani horko, ani zima. A nebyli to jen lidé z Prostějova. Na okruh se nechali zlákat návštěvníci z Českých Budějovic, kteří byli v Prostějově na krátkodobé návštěvě, cíleně přijeli lidé z Němčic nad Hanou nebo Kralic na Hané. Komentovanou prohlídku nového židovského hřbitova si v rámci Dne židovských památek nenechaly ujít desítky návštěvníků, z nichž cíleně se na tuto akci do Prostějova vypravili lidé z Brna, Pustiměře, z Hradce Králové a dorazil i zájemce z Prahy, který zde byl na návštěvě rodičů. Na poslední prázdninový nedělní okruh Prostějovem židovským přijeli i návštěvníci z Olomouce," bilancuje Gáborová.

O prohlídku nového židovského hřbitova požádala i lektorka adaptační skupiny ukrajinských dětí.

"Pomyslnou třešinkou na dortu mezi návštěvníky Prostějova židovského byl profesor Pawel Maciejek z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimore, který se účastnil Letní školy judaistických studií na univerzitě v Olomouci a Prostějov ho nesmírně zajímal. Specializuje se totiž na období 18. století a takzvané šabatiánské hnutí, které mělo v Prostějově právě v 18. století silnou základnu," přidala závěrem Gáborová.