„Nejdříve je pochopitelně na řadě projektová dokumentace. V příštím roce bychom chtěli žádat o dotační peníze,“ dotkl se v krátkosti tématu primátor města Prostějova František Jura.

Cyklistické město, kterým může po právu Prostějov nazývat, se tak rozroste o několik kilometrů bezpečných cyklotras.

„Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města na letošní rok nebyla schválena příprava žádné cyklistické stezky, rozhodli jsme se zahájit přípravu stezky v ulici J. B. Pecky tak, aby na začátku roku 2020 mohla být podána žádost o dotaci z Olomouckého kraje. Konkrétně se jedná o propojovací úsek mezi ulicí Dykovou a Kosteleckou ulicí,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil a přidal informace k druhé trase.

„Tady se bude jednat o stezku v ulici Průmyslová, konkrétně půjde o I. a II. etapu tak, abychom na začátku roku 2020 mohli opět, jak již bylo řečeno, podat žádost o krajskou dotaci. I zde se bude jednat o propojovací úsek, tentokrát mezi ulicí Kralickou a Vrahovickou (I. etapa od ulice Kralické po ulici Za Drahou, II. etapa od ulice Za Drahou po ulici Vrahovickou),“ uzavřel první náměstek Pospíšil.