Nadace obvinila v pondělí radnici z toho, že při opravě chodníku pozůstatek zdi nechala zbourat i přesto, že hřbitov ministerstvo kultury v červenci zařadilo na seznam kulturních památek.

„Přestože dosud probíhá řízení o prohlášení hřbitova kulturní památkou, proti němuž město podalo v zákonné lhůtě rozklad, nechal Prostějov součást dotčeného hřbitova bezohledně srovnat se zemí," sdělil Tomáš Jelínek, zástupce americké dobročinné nadace Kolel Damesek Eliezer, která 
o rehabilitaci hřbitova od roku 2013 usiluje.

Prostějovský magistrát ve čtvrtek přišel s verzí, že v případě nadací zmiňovaného fragmentu se jedná o novodobý betonový obrubník. Tento názor magistrát opírá o aktuální průzkumy v lokalitě, které podle něj jasně dokazují, že dělníci při stavebních pracích žádný cenný kus hřbitovní zdi nezničili.

„Sonda do podloží podle nás potvrdila omyl zástupců židovské obce, protože jde skutečně o betonový obrubník," uvedla referentka mediální komunikace prostějovské radnice Anna Kajlíková.

„Pochopitelně jsme rádi, že můžeme takto dokladovat pravdivost našeho tvrzení. Nechápeme a velice nás mrzí kroky, které svými zavádějícími prohlášeními zástupci nadace neustále narušují jednání města s Federací židovských obcí ČR. Zbytečně tak vznikají nepodložené fámy a zástupci nadace tak účelově zkreslují situaci kolem pozemku, aniž by si danou věc jakkoli ověřili," uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer, který pevně věří, že na pondělním jednání bude se zástupci židovské obce celá věc ke spokojenosti obou stran vysvětlena.

Na nová zjištění a prohlášení prostějovského magistrátu zareagoval pro Deník svým komentářem ve čtvrtek i zástupce nadace. „Mrzí mne slova zástupců radnice, kteří stále nechápou rozdělení rolí a odpovědnosti v památkové péči. Památkáři označili městem odstraněnou zídku za fragment ohradní zdi hřbitova, jak je to zapsáno i v rozhodnutí ministerstva kultury. Město jim mělo svůj záměr zídku odstranit nahlásit a vše s nimi řešit předem. To se nestalo. Je zcela nemístné prohlašovat, že jde o náš omyl, protože my vycházíme jen z oficiálních dokumentů památkářů a ministerstva. Myslím si, že ve věci zídky je třeba vyčkat neúčelovému a odborného posouzení celé věci," vyjádřil se Tomáš Jelínek.

INFORMOVALI JSME Zbourali jste nám kus hřbitovní zdi, hořekují Židé