Město bude příští rok hospodařit s příjmy 709 milionů korun, z městské kasy plánuje vydat 800 milionů korun.

Radnice plánuje investovat peníze do dokončení oprav radnice, na propojení Anenské či revitalizaci centrálního náměstí.

„Rozpočet jsme navrhli rozumně a odpovědně," řekl primátor města Miroslav Pišťák.

Zároveň dodal, že město má dostatek disponibilních prostředků, aby mínusový schodek dorovnalo. 

Problematice rozpočtu se budeme více věnovat v dalších dnech.