Na předávání cen chyběla psycholožka a propagátorka terapie pevným objetím Jiřina Prekopová, za niž cenu převzala vedoucí Mateřského centra Cipísek Jitka Zapletalová, se kterou úzce spolupracovala.

Za divadelního teoretika Jana Roubala, který dostal cenu in memoriam, převzal ocenění jeho syn Lukáš.

„Velice si ocenění vážíme a jsme si vědomi toho, že této pocty se nedostává každému," poděkovala za všechny oceněné ředitelka soukromé speciální školy Jistota Marie Turková. 

Medailonky oceněných

Olga ČermákováOlga Čermáková

získala cenu za celoživotní demokratické postoje a společenskou angažovanost

Studovala na Gymnáziu Jiřího Wolkera v době, kdy začaly snahy o odstranění sochy TGM, které vyvrcholily jejím zničením. Lidé se vzbouřili a svolali spontánní demonstraci. Za jednoho z duchovních iniciátorů celé demonstrace byla označena i Olga Čermáková, která byla vyloučená ze školy. Pracovala v zahradnictví a po roce mohla za velmi ztížených podmínek maturovat na Slovanském gymnáziu v Olomouci a poté studovat na Vysoké škole zemědělské v Brně. Po sametové revoluci v roce 1989 byla kooptována do pléna zastupitelstva a o čtyři roky později založila iniciativu pro znovupostavení sochy TGM na náměstí. Sama se aktivně zúčastnila dvou benefičních vystoupení i samotného odhalení sochy TGM v roce 1998. Je aktivní i po odchodu do důchodu, kdy navštěvuje seniory v domovech důchodců a organizuje jejich setkávání. Řadu let také řídí pěvecký sbor Exaudi.

Václav MastnýVáclav Mastný

získal cenu za mimořádně úspěšnou aktivní práci v oblasti investiční výstavby v Prostějově

Patří k předním prostějovským odborníkům v oblasti investiční výstavby. Jeho práce pro město začala už v době existence státní příspěvkové organizace Stavoinvesta Brno, a to zejména při přípravě a realizaci revitalizace a modernizace bytového fondu města. V době, kdy probíhala soutěž na vítěze urbanistického řešení židovských uliček, byl jmenován tajemníkem komise pro vyhodnocení nabídek a posléze byl vyslán do Izraele, aby zde navázal kontakty s komunitou bývalých prostějovských občanů. Spolupracoval na rekonstrukci budovy magistrátu ve Školní ulici, zámku a Husovy školy, výstavbě šaten a nové hrací plochy na sídlišti B. Němcové, na stavbě bytů s pečovatelskou službou a na revitalizaci skládky komunálních odpadů. V letošním roce se stal čestným členem České komory autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě.

Jiřina PrekopováJiřina Prekopová

získala cenu za celoživotní práci v oblasti dětské psychologie a výchovy

Dětská psycholožka a autorka populárně naučné literatury z oblasti dětské psychologie a výchovy, která se proslavila po celém světě, neměla jednoduchý život. Vystudovala psychologii, filozofii a pedagogiku, ale kvůli protikomunistickým názorům nesměla ve svém oboru pracovat. V roce 1970 se svým manželem emigrovala a otevřela si úspěšnou praxi v německém Stuttgartu, kde se věnovala práci s problémovými dětmi. Při práci s autistickými dětmi vyvinula metodu pevného objetí, která se nyní vyučuje po celém světě, například v Rakousku, Rusku, Mexiku či Venezuele. V posledních letech propaguje pozitivní výchovný styl formou Školy lásky v rodinách. Napsala řadu odborných článků a knih z oblasti dětské psychologie a výchovy přeložených do 17 jazyků. V Čechách vyšly například knihy Malý tyran, Neklidné děti, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu anebo Jak být dobrým rodičem.

Jan RoubalJan Roubal

získal cenu in memoriam za dlouholetou záslužnou činnost v divadelní oblasti a v oblasti pedagogiky

Působil jako vedoucí literárně dramatického oboru Lidové školy umění V. Ambrose v Prostějově i na LŠU Žerotín v Olomouci, jako pedagog na FF UP v Olomouci na katedře divadelních, filmových a mediálních studií, na DIFA JAMU byl odborným asistentem v ateliérech činoherního herectví a dramatické výchovy a od roku 2007 v ateliéru Divadlo a výchovy a v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu. Zajímal se především o teorii divadla, české a světové autorské divadlo, netradiční a alternativní divadlo a otázky videodokumentace divadla. Zabýval se i problematikou autorského a studiového divadla. Byl vynikajícím znalcem německého a polského divadla a teatrologie a rozvinul spolupráci s předními teatrology obou zemí. Na svém kontě měl kromě řady odborných publikací také řadu titulů. Dosáhl titulu docenta, uprostřed příprav na profesorský titul však zemřel.

Miroslav ŠvancaraMiroslav Švancara

získal cenu za pořádání deseti ročníků mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové v Prostějově

Zasloužil se o to, že sochařské sympozium Hany Wichterlové navštívilo za deset let více než čtyři sta tisíc návštěvníků. Přivedl do Prostějova ke spolupráci na výběru sochařů vynikající umělce, jako byl Vladimíra Preclík, Boris Jirků, Bohumil Teplý, Tomáš Medek, Miroslava Špačková, Blahoslav Adamík či Jiří Hastík. V průběhu deseti let tvořilo na sympoziu 57 sochařů z devatenácti zemí světa, jednalo se převážně o akademické sochaře a vynikající umělce svých zemí. Celkem vzniklo 67 soch, které byly darovány městu, šest z nich tvoří památník k poctě profesoru sochařství Vladimíru Preclíkovi. V roce 2003 zapůjčil a vystavil monumentální umělecké dílo deseti lidových i profesionálních slovenských umělců. Čtrnáct soch v životní i nadživotní velikosti představuje tradiční betlém, který o Vánocích zdobí náměstí TGM.

Marie TurkováMarie Turková

získala cenu za dlouholetou činnost v oblasti sociálních služeb, za celoživotní práci pro zdravotně postižené děti a mládež

Vzděláváním handicapovaných dětí se zabývá od roku 1978. Zasadila se o zřízení vyrovnávacích a dyslektických tříd v Prostějově, o zřízení elokované třídy tehdejší pomocné školy v Prostějově a o vybudování chráněné dílny, kde tehdy našly uplatnění dětí ze zvláštní a pomocné školy. Od roku 1990 se zabývala myšlenkou zřídit v Prostějově speciální školu pro děti s více vadami, což se jí podařilo o tři roky později, kdy zahájila provoz prvních čtyř tříd. V roce 1998 došlo k rekonstrukci budovy na Tetíně, kde se nyní vzdělávají děti se specifickými vzdělávacími potřebami, a to v kombinaci s postižením. Spolupracuje s Výšovicemi, kde se podařilo zřídit od roku 2008 Střední školu pro handicapované, zázemí rehabilitace, cvičný byt a i možnost ubytování lidí s handicapem. V roce 2009 převzala od ministra školství ČR nejvyšší ocenění v resortu školství, a to Stříbrnou medaili prvního stupně.