Karel Kotyza si odnesl ocenění za dlouholetou činnost v oblasti turistiky, pedagogiky a vlastivědy, Jan Lasovský za celoživotní aktivní práci v pedagogické, vědecké a publikační činnosti a zároveň za šíření dobrého jména města. Mateřské centrum Cipísek získalo cenu za podporu mateřství a rodičovství, Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose za šíření hudby a úspěšnou reprezentaci města i v zahraničí. Ekocentrum Iris město ocenilo za dlouholetou činnost v ekologické oblasti a svaz skautů a skautek Děti přírody i za práci na rekonstrukci klubovny.

„Dnešní den ji mimo jiné mimořádným i proto, že většina oceněných nejsou fyzické osoby, díky nimž se o Prostějově ví i ve světě, ale organizace, které konají bohulibé skutky, a bez nichž si život ve městě nedokážeme představit," řekl na slavnostním udílení primátor města Miroslav Pišťák.

„Letošní ocenění jsou také prvními držiteli pamětní medaile vydané ke stému výročí založení radnice," doplnila mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

„Cena města v nás vyvolává nejen pocit zadostiučinění, ale i pokory. Ocenění není jen poděkováním, ale také pobídkou, že jdeme správným směrem," poděkovala za všechny oceněné Eva Zatloukalová z Ekocentra Iris. 

Ocenění pod drobnohledem

Prostějovský vědec Jan Lasovský má na svém kontě řadu patentů

Nechceme hrát jen klasiku, říká dirigent Rudolf Prosecký

Přibližování zástavby k Hloučele ohrožuje živočichy, říká Eva Zatloukalová

I v době internetu mají maminky potřebu osobního setkání. Osvědčil se Cipísek

Ve skautu se potkají děti, které by se normálně nesešly, říká Eva Dudíková