"Na březnové schůzi Rady města Prostějova byla schválena zadávací dokumentace na výběrové řízení pro pořízení tří stacionárních stanic a jednoho radaru, včetně programového vybavení," nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Podle jeho vyjádření se nebude jednat o pouhý nákup nových stacionárních radarů. Jejich instalaci bude předcházet vybudování stanovišť pro stanice a elektro přípojky.

Opozice ale celý projekt zpochybňuje.

"Nevěřím tomu, že instalaci rychlostních radarů ve městě iniciovala Policie ČR, jak nám tvrdí vedení města. Už dříve jsem vyzval radu města, aby v rámci prevence raději zvážila nákup nových rychlostních ukazatelů. Ukazatele mají kromě okamžitého psychologického efektu také funkci vyhodnocování statistik počtu vozidel a jejich rychlosti. S těmito informacemi se však při zdůvodňování nákupů radarů nepracovalo a použila se zastaralá data," komentuje Petr Ošťádal z hnutí STAN, který dodává: "Navrhnul jsem však, aby město zajistilo úsekové měření rychlosti na estakádě, kde by důsledné dodržování rychlosti významně snížilo hluk, který obtěžuje občany města."

Hlasovat se bude o téměř třech a půl milionech korun.

"Po verdiktu zastupitelů a ihned po ukončení výběrového řízení, bude podepsána smlouva o dílo a veškeré kroky ke koupi a instalaci zařízení a systému můžeme zahájit. Částka bude činit 3,4 miliony korun. Věříme, že nové radary poslouží větší bezpečnosti v Prostějově," doufá náměstek Rozehnal.

Všichni rukou rozhodně nezvednou.

"Návrh nákupu radarů tak, jak je nám předkládán, nepodpořím," uzavírá Petr Ošťádal.

Měření rychlosti už v Prostějově před lety fungovalo. Jedenáct stacionárních zařízení na měření rychlosti od společnosti Czech radar sice stále straší řidiče, ale od roku 2012 už jejich rychlost nezaznamenává.

Stávající radary ležící devět let ladem, jsou momentálně nefunkční.