„Lokomotiva řady 310.127, umístěna na pomníku v Prostějově je vzácným historickým exponátem. Navíc se jedná se o typickou představitelku Moravských lokálek, která zůstala jako jediná zachovaná u Českých drah. Je tak v plánu tuto lokomotivu sundat a přemístit do muzea ČD, a.s. v Olomouci," informovala mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Dodala pak, že k přesunu dojde už na jaře. „Lokomotiva jsme chtěli sundat už na podzim, ale z logistických důvodů musíme tento termín přesunout na jaro – počítáme s měsíci březen a duben," uvedla dále.

Řada cestujících tak přijde o pohled, který se často naskytuje jako první po východu z nádražní budovy. Lidé se shodují, že je ztráta lokomotivy škoda. „Byli jsme na ni zvyklí, je škoda, že o ni přijdeme. Možná mohla více udělat při pochůzkové činnosti policie a lokomotiva by zůstala zde," vyjádřila se třeba Miroslava Zavadilová.

Poukázala tak na to, že se z kabiny lokomotivy stalo nocležiště pro bezdomovce.

Jako ztrátu považuje lokomotivu také Vladimír Vláčil. Kromě toho, že kolem ní často při dojíždění do Prostějova prochází, zároveň zná o lidi, kteří se v 70. letech zasadili o to, aby byl stroj vystaven.

„Na jednu stranu je škoda, že odsud lokomotiva zmizí. Je to takový symbol páry a minulých dvou století. Bohužel se ale stala rejdištěm živlů a je hezké, že o ni teď snad bude postaráno," vyjádřil se muž k dominantě.

„Je mi líto, že lokomotiva bude pryč. Chodívala jsem se na ni s dětmi dívat. Lidi prostě dokáží zničit vše," řekla si ke ztrátě parního stroje také primátorka Alena Rašková.

K požáru, který málem zpečetil osud lokomotivy, došlo letos v polovině července. Policie případ vyhodnotila tak, že někdo úmyslně do místa pro topiče hodil zapálený hadr. Ke škodám však tehdy nedošlo. Ne ke hmotným. Ty estetické pak vzniknou až pozdějšími následky požáru, mezi které patří právě i přestěhování lokomotivy do Olomouce.