Sedm z nich se nachází na katastru Vrahovic a také ostatní jsou výsledkem rozmáhající se výstavby ve městě, zejména na jeho okraji.

Werichova a Třískova

„Například Werichova ulice povede jižním směrem z Okružní ulice,“ upřesnila polohu odbočky u Bulharské ulice, kde už nyní stojí hrubá stavba vícepatrového bytového domu, tisková mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Svou ulici bude mít v Prostějově také bývalý ředitel prostějovského muzea a sochař Jan Tříska.

„Jeho jméno ponese ulice s komunikací odbočující z Hybešovy ulice vpravo. Je to nedaleko náměstí Odboje,“ uvedla Jana Gáborová.

Vrahovičtí rodáci

Při výběru jmen vycházeli radní z návrhů občanů.

„Podávali je například členové Spolku za staré Vrahovice,“ potvrdila Dagmar Roháčková, členka místopisné komise, která návrhy zpracovávala.

„Vítám zejména pojmenování ulic podle rodáků z Vrahovic, jakým byl například světově známý hráč na lesní roh Zdeněk Tylšar nebo Josef Stříž, zasloužilý vrahovický starosta, který se v době první republiky výrazně zasloužil o rozkvět obce,“ reagovala na navržená označení Milada Galářová, předsedkyně Osadního výboru Vrahovice.

Názvy nových ulic v Prostějově nejsou inspirovány jen regionálními osobnostmi. Vychází také z jejich charakteru (ulice Rovná v průmyslové zóně), polohy (ulice Říční poblíž Hloučely) nebo analogických názvů okolních ulic (ulice Košická, která povede poblíž současné Prešovské).

Názvy nových ulic

1. Werichova. Komunikace vedoucí jižním směrem z ulice Okružní, poblíž ulice Bulharská.

2. Rovná. Komunikace spojující ulice Kojetínská a Kralická v oblasti průmyslové zóny.

3. Třískova. Komunikace, která odbočuje z ulice Hybešova vpravo východním směrem.
Jan Tříska (1904 –1976) , sochař, kameník, medailér, restaurátor, ředitel prostějovského muzea, který spojil půl století svého života s Prostějovem.

4. Říční. Komunikace, která odbočuje za říčkou Hloučela vpravo z ulice Olomoucká (kolem VDI Cíl).

5. Košická. Ulice odbočuje z ulice Mikoláše Alše vlevo před jejím ústím do ulice Prešovská.

6. Kopečného. Komunikace odbočuje vpravo z ulice Vrahovická, kříží ulici Marie Majerové. František Kopečný (1909 – 1990), známý bohemista a slavista, autor několika knih o češtině a českých nářečích.

7. Střížova. Komunikace souběžná s ulicí Marie Majerové, směrem k říčce Romži.

8. Tylšarova. Souběžná s ulicí Marie Majerové, směrem k říčce Romži.

9. Krumlovského. Komunikace mezi ulicí Marie Majerové a nově navrženou (Tylšarovou) ulicí. František Krumlovský, herec – J. K. Tylem byl označován jako největší český herec své doby. Roku 1875 zemřel v klášteře u Milosrdných bratří v Prostějově, kde je i pohřben. Na klášteře má pamětní desku.

10. Poláčkova. Komunikace odbočuje z nově navržené ulice (Krumlovského) směrem k říčce Romži. JUDr. Jan Poláček (1896 – 1968), v letech 1927–1928 byl vicesekretářem zemského výboru a komisařem politické správy. Od roku 1929 žil v Prostějově, kde se později stal ředitelem městských úřadů. (zdroj: MÚ Prostějov)