„Zejména v ranních a večerních hodinách omezte pobyt venku, vyvarujte se sportu a těžší práci, omezte větrání na krátkodobé a intenzivní, dbejte na přísun vitamínů. Omezte produkci emisí tím, že namísto automobilu dáte přednost hromadné dopravě, nespalujte odpady ani nekvalitní paliva,“ doporučovaly webové stránky města, které aktuální informace o kvalitě ovzduší přinášejí pravidelně.

Smog se ve městě tvoří hlavně kvůli automobilové dopravě. Prostějovu chybí obchvaty, které by řidiče odbočující z rychlostí komunikaci R46 na západ, vedly mimo město.

V zimě se na dlouhodobě neutěšené situaci podepisují především komíny, po zbytek roku také pole. Vítr žene do obydlených oblastí drobné částečky půdy. (rh)