„Snažíme se kromě výsadby stromů a keřů zaměřovat také na dozdobení jednotlivých částí města. Postupujeme sice od středu města, ale řešíme i okrajové části. Například na jaře bylo vysázeno celkem 210 tisíc cibulí, které tvořily jednotlivé pásové koberce. Těch si mohli Prostějované všimnout například na sídlišti Hloučela,“ řekla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková, která vzápětí doporučila místa, kde to v Prostějově nejvíce kvete.

„Máme velmi pěkně osázené náměstí. Doplnili jsme před radnici takové velké kontejnery, které jsme tam už dlouhou dobu chtěli mít. Pěkně nám kvete tradičně i Svatoplukova, ale i Rejskova nebo okolí sokolovny. Trochu mě mrzí, že ještě nevynikla Kostelecká, ale probíhají tam různé stavební práce, tak je to pochopitelné,“ řekla Hemerková a dodala, že při takovémto zkrášlování někdy není ani potřeba projektová dokumentace.

„Někde jsme ji nechali zpracovat, například na náměstí postupujeme podle sadebního plánu. Někde ale zase postupujeme podle vlastního uvážení,“ svěřila se.

Odborné kruhy chválí

O tom, že město vykonává v této činnosti dobrou práci, svědčí i pochvalné ohlasy. A to i od samotných odborníků.

„Byli jsme pozváni na odborný seminář do Kroměříže, kde jsme měli pohovořit o výsadbě cibulí v aglomeraci města. Tam nám ti jednotliví účastníci řekli, že bychom se možná divili, ale že se o Prostějovu mluví velmi pochvalně i v odborných kruzích. Hlavně tedy vyzvedli to, že nemáme květiny jen v centru, ale i v okrajových částech,“ měla radost náměstkyně.

A zdá se, že se výsadba líbí i samotným Prostějovanům. Důkazem je dopis od Antonína Duška, kterým se město pochlubilo na svých oficiálních stránkách.

„Jistě si vzpomenete, jaká debata se vedla v době, kdy Kolářovy sady prošly revitalizací, a některým občanům se nová podoba nezamlouvala. A nyní? Jde o krásnou část města. Městu Prostějovu se může říkat město květin. A právem,“ stálo mimo jiné v dopise.