Deník nyní přináší přehledný článek, jehož součástí je i fotogalerie dosavadních návrhů loga. Posuďte sami, zda vám nějaký nápad připadá jako dobrý, zda by odpovídal reprezentaci statutárního města.

Město Prostějov hledalo vlastní logo už před jedenácti lety. Uzávěrka prvního kola premiérové soutěže o logo Prostějova byla na jaře roku 2013. A nyní "desetiletý" skok. Uzávěrka zatím té poslední měla termín 30. listopadu 2023. Uplynulo od té doby tedy více než deset let.

Nové logo společnosti Odpady Olomouc vymysleli studenti z Prostějova. 9.2. 2022
Studenti z Prostějova vymysleli logo za sta tisíce

Třeba říci, že v posledním klání soupeřili v invenci studenti prostějovských škol. Vytvořili a poslali sedm návrhů. „Dva návrhy byly od studentů ART ECONu, jeden z Gymnázia Jiřího Wolkera, jeden ze ZŠ Melantrichova a trojice návrhů byla od žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose,“ vyjmenovala prostějovská radní Milada Sokolová (ODS).

Bez vítěze

Požadavkem města bylo, aby logo tvořilo základ pro jednotný vizuál města. To už ostatně platilo už před lety. "Logo má reflektovat tradice a vztah k městu, ale zároveň být jednoduché, hravé, kreativní a nadčasové," žádala radnice s dovětkem, že osloví žáky zušky a místní středoškoláky. V Prostějově jsou dvě střední školy s výtvarným zaměřením.


Nahrává se anketa ...

A výsledek? Bez vítěze. "Akceptovali jsme názor profesionálních grafiků a nebudeme vyhlašovat vítěze soutěže ani stanovovat pořadí,“ uvedl v těchto dnech primátor František Jura s tím, že rada zváží zadání loga specializované agentuře. Studenti sice dostanou poděkování a drobnou odměnu, ale "sláva", potažmo odměna v podobě několika tisícovek, žádného z nich nečeká.

Studenti 3. ročníku Obchodní akademie Prostějov na Veletrhu studentských firem
Studenti 3. ročníku Obchodní akademie Prostějov na Veletrhu studentských firem

A teď se vraťme na začátek. Dva dny před uzávěrkou v roce 2013 leželo na podatelně zhruba dvacet návrhů na logo Prostějova. Nakonec se jich ale sešlo téměř o stovku víc. „Do soutěže na návrh loga a logotypu statutárního města Prostějova se přihlásilo sto dvanáct zájemců,“ informovala tehdy mluvčí radnice Jana Gáborová. Mezi tvůrci byli i někteří ze zahraničí. Na jedné z obálek bylo razítko podací pošty ve Vídni.

V srpnu téhož roku ukázalo město pět návrhů, které se dostaly do nejužšího finále. Vítězná pětice své výtvory během prázdnin přivedla do definitivní podoby, aby bylo vidět, jak vypadají na vizitkách a hlavičkovém papíře (viz snímky ve fotogalerii).

Den před vyhlášením zrušeno

Názor na jednotlivá loga mohli obyvatelé Prostějova vyjádřit na webových stránkách města. Loga a logotypy předložili autoři v barevné i černobílé verzi. První soutěž ale nakonec skončila fiaskem. Radní den před slíbeným oficiálním termínem vyhlášení výsledků udělali nad soutěží kříž. Na zúžený výběr návrhů se snášela silná kritika. Konšelé vzkázali, že osloví profesionální designéry.

„Jednomyslně jsme se shodli na tom, že soutěž ukončíme bez stanovení vítěze,“ konstatoval tehdejší radní Zdeněk Fišer. „Respektovali jsme v podstatě přání občanů, kteří sice v anketě na webových stránkách města jednu variantu vybrali, ale převažovaly negativní ohlasy a žádosti, abychom soutěž zrušili,“ řekl.

Nové logo LHK Jestřábi Prostějov
Nové logo Jestřábů pod palbou kritiky. Co na něj říkáte vy?

Nejužší výběr pěti návrhů byl terčem kritiky laické veřejnosti, výtvarně poučených lidí i kumštýřů. „Návrhy na logo Prostějova jsou skutečně tristní, chybí v nich myšlenka,“ vyjádřil se v roce 2013 například známý prostějovský fotograf Bob Pacholík.

Nevyšlo to ani s profesionálkou

Ještě v témže roce byla tedy oslovena mladá grafička z Brna Věra Marešová. Měla už tehdy na kontě řadu ocenění. Například Národní cenu za design 2005, a to za logo a jednotný vizuální styl města Brna, cenu Dobrý studentský design digitální hudební televize Zoom, cenu za několik logotypů, grafické řešení interiérů, reklamu, televizní grafiku při spolupráci s Českou televizí. Návrhy vytvořené Věrou Marešovou se líbily a radní je přijali (viz snímky ve fotogalerii).

Návrh brněnské grafičky Věry Marešové, rok 2014Návrh brněnské grafičky Věry Marešové, rok 2014Zdroj: Foto: archiv města Prostějova

Bohužel, lidé ne. Logo a jeho varianty budily podobně rozporuplné emoce jako ty vzešlé ze soutěže amatérů. Přesně před deseti lety, v lednu 2014, byly její výtvarné nápady na logo vystaveny v turistickém informačním centru v Pernštýnském zámku. Na práci grafičky Věry Marešové se ale téměř nikdo podívat nepřišel. Její návrhy, které sama považovala za jednoduché a hravé, byly sice oficiálně akceptovány, ale používat se nikdy nezačaly.

Zdá se, že Prostějov má při hledání vlastního loga pěknou smůlu.